Tìm hiểu Kiến thức Pháp luật Hôn nhân gia đình

Chuyên mục cập nhật nội dung liên quan đến các phân tích pháp lý, các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình, tư vấn thủ tục hành chính về Hôn nhân gia đình nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến mọi đối tượng nhân dân.
 

Thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 như sau:

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về ly hôn

Quy định pháp luật về ly hôn – Nội dung bao gồm quy đình về quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn, vấn đề hòa giải cơ sở, hòa giải tại tòa án, thụ lý đơn và các căn cứ cho ly hôn, các nội dung ...

Chi tiết >>

Mẫu đơn khởi kiện vụ án ly hôn

Mẫu đơn khởi kiện vụ án ly hôn bao gồm nội dung về thông tin tòa án thụ lý, thông tin bên khởi kiện, thông tin bị đơn, nội dung khởi kiện, hồ sơ kèm theo và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về cấp dưỡng

Quy định về cấp dưỡng được thể hiện cụ thể và hướng dẫn chi tiết tại Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Quy định về các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được thể hiện cụ thể và hướng dẫn chi tiết tại Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12, ngày 17/06/2010, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Các hành vi bị cấm trong việc nuôi con nuôi

Quy định về các hành vi bị cấm trong việc nuôi con nuôi được thể hiện cụ thể và hướng dẫn chi tiết tại Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12, ngày 17/06/2010, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật HNGĐ năm 2000

Quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình được thể hiện cụ thể và hướng dẫn chi tiết tại Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài được quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ đăng ký và các vấn đề khác liên quan đến khai sinh có yếu tố nước ngoài như sau:

Chi tiết >>

Ly hôn khi không có đăng ký kết hôn

Vấn đề Ly hôn khi không có đăng ký kết hôn được quy định đối với trường hợp hôn nhân thực tế và trường hợp sống chung từ ngày 03 tháng 1 năm 1987 đến nay mà không có đăng ký kết hôn, quy định về thẩm ...

Chi tiết >>

Các trường hợp được sinh con thứ 3

Quy định pháp luật về các trường hợp được sinh con thứ 3 (7 trường hợp) bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đăng ký nhận con

Tờ khai đăng ký nhận con có nội dung bao gồm thông tin về người khai nhận con, thông tin người được nhận và các vấn đề khác liên quan, cụ thể theo mẫu sau đây:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ

Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ gồm các nội dung về thông tin người khai, quan hệ với người nhận cha, mẹ, nội dung đề nghị và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Một số vấn đề về điều kiện nuôi con nuôi

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có quy định về điều kiện nuôi con nuôi. Tuy nhiên có thể thấy, quy định về điều kiện nuôi con nuôi chưa có sự thống nhất trong ...

Chi tiết >>

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Luật Minh Gia tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm: Thủ tục, hồ sơ, trình tự giải quyết ly hôn với người nước ngoài và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung

Nội dung thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng bao gồm thông tin về vợ/chồng, tài sản được nhập, nội dung thỏa thuận vợ chồng về tài sản và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm ...

Chi tiết >>

Mẫu cam kết thông báo định kỳ về nuôi con nuôi

Nội dung cam kết về việc thông báo định kỳ nuôi con nuôi bao gồm thông tin về người nhận nuôi con nuôi, trẻ được nhận nuôi, nội dung cam kết và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

Nội dung thỏa thuận chia tài sản chung vợ chông bao gồm thông tin về vợ/chồng, tài sản thỏa thuận phân chia, nội dung thỏa thuận và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị thay đổi người nuôi con sau ly hôn

Nội dung trong đơn yêu cầu thay đổi người nuôi con sau ly hôn bao gồm thông tin về vợ/chồng, quyền nuôi con theo quyết định của tòa, lý do yêu cầu thay đổi người nuôi con và các thông tin khác liên ...

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Nội dung tờ khai đăng ký lại việc kết hôn bao gồm các thông tin về vợ/chồng, thời gian đã đăng ký kết hôn, nội dung xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính ...

Chi tiết >>

Chia tài sản là quyền sử dụng đất sau ly hôn

Vấn đề chia tài sản là quyền sử dụng đất, nhà thuộc quyền sở hữu của vợ chồng sau ly hôn, quyền lợi của vợ, chồng đối với tài sản thuộc sở hữu riêng... bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169