Tìm hiểu Kiến thức Pháp luật Hình sự

Tại chuyên mục Kiến thức pháp luật Hình sự Luật Minh Gia tư vấn và phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự như quy định về tội phạm, khung hình phạt, các loại mẫu đơn, hồ sơ khởi kiện, kháng cáo, kháng nghị cho mọi đối tượng.
 
Tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định Bộ luật hình sự 2015

Tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định Bộ luật hình sự 2015

Tội gây ô nhiễm môi trường được quy định, hướng dẫn tại Điều 235 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản được quy định, hướng dẫn tại Điều 232 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được quy định, hướng dẫn tại Điều 230 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, quản lý đất đai

Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, quản lý đất đai

Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và quản lý đất đai được quy định, hướng dẫn tại Điều 228, điều 229 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Bộ luật hình sự 2015

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Bộ luật hình sự 2015

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được quy định, hướng dẫn tại Điều 226 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Bộ luật hình sự 2015

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Bộ luật hình sự 2015

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được quy định, hướng dẫn tại Điều 225 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng được quy định, hướng dẫn tại Điều 223 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được quy định, hướng dẫn tại Điều 216 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội gian lận bảo hiểm y tế theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội gian lận bảo hiểm y tế theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội gian lận bảo hiểm y tế được quy định, hướng dẫn tại Điều 215 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quy định, hướng dẫn tại Điều 214 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm được quy định, hướng dẫn tại Điều 213 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội thao túng thị trường chứng khoán theo Bộ luật hình sự 2015

Tội thao túng thị trường chứng khoán theo Bộ luật hình sự 2015

Tội thao túng thị trường chứng khoán được quy định, hướng dẫn tại Điều 211 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán theo Bộ luật hình sự 2015

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán theo Bộ luật hình sự 2015

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán được quy định, hướng dẫn tại Điều 210 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán được quy định, hướng dẫn tại Điều 209 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định, hướng dẫn tại Điều 206 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách NN theo Luật hình sự 2015

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách NN theo Luật hình sự 2015

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định, hướng dẫn tại Điều 203 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả theo Bộ luật hình sự 2015

Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả theo Bộ luật hình sự 2015

Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả được quy định, hướng dẫn tại Điều 202 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định, hướng dẫn tại Điều 201 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội trốn thuế theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội trốn thuế theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội trốn thuế được quy định, hướng dẫn tại Điều 200 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>