Tìm hiểu Kiến thức Pháp luật Hình sự

Tại chuyên mục Kiến thức pháp luật Hình sự Luật Minh Gia tư vấn và phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự như quy định về tội phạm, khung hình phạt, các loại mẫu đơn, hồ sơ khởi kiện, kháng cáo, kháng nghị cho mọi đối tượng.
 

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định, hướng dẫn tại Điều 260 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội cưỡng bức, tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

Tội cưỡng bức, tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy được quy định, hướng dẫn tại Điều 257, điều 258 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Bộ luật hình sự 2015

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định, hướng dẫn tại Điều 255 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định Bộ luật hình sự 2015

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định, hướng dẫn tại Điều 250 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội sản xuất trái phép chất ma túy theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội sản xuất trái phép chất ma túy được quy định, hướng dẫn tại Điều 248 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy

Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy được quy định, hướng dẫn tại Điều 247 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như ...

Chi tiết >>

Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại theo Bộ luật hình sự 2015

Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại được quy định, hướng dẫn tại Điều 246 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm được quy định, hướng dẫn tại Điều 244 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội huỷ hoại rừng theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội huỷ hoại rừng được quy định, hướng dẫn tại Điều 243 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản theo Bộ luật hình sự 2015

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản được quy định, hướng dẫn tại Điều 242 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật theo Bộ luật hình sự 2015

Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật được quy định, hướng dẫn tại Điều 241 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Bộ luật hình sự 2015

Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người được quy định, hướng dẫn tại Điều 240 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo Bộ luật hình sự 2015

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam được quy định, hướng dẫn tại Điều 239 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại theo Bộ luật hình sự 2015

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại được quy định, hướng dẫn tại Điều 236 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định Bộ luật hình sự 2015

Tội gây ô nhiễm môi trường được quy định, hướng dẫn tại Điều 235 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản được quy định, hướng dẫn tại Điều 232 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được quy định, hướng dẫn tại Điều 230 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, quản lý đất đai

Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và quản lý đất đai được quy định, hướng dẫn tại Điều 228, điều 229 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Bộ luật hình sự 2015

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được quy định, hướng dẫn tại Điều 226 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169