Tìm hiểu Kiến thức Pháp luật Đất đai

Tại mục Kiến thức pháp luật Đất đai Luật Minh Gia tư vấn và phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực Đất đai như quy định pháp luật chung về Đất đai, thủ tục hành chính đất đai, mua bán chuyển nhượng đất đai, tranh chấp đất đai, thừa kế đất đai cho mọi đối tượng.
 

Quy định về Đất sử dụng cho kinh tế trang trại

Đất sử dụng cho kinh tế trang trại được quy định cụ thể về đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, đất do Nhà nước cho thuê, đất do thuê, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho; ...

Chi tiết >>

Quy định về Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại nông thôn được quy định là đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn và được hướng dẫn cụ thể tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể đối với hộ gia đình cá nhân, tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện dự án ...

Chi tiết >>

Bồi thường tái định cư cho người có đất bị thu hồi thế nào?

Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11, nội dung về Bồi thường tái định cư trong trường hợp này như sau:

Chi tiết >>

Các trường hợp thu hồi đất

Các trường hợp thu hồi đất được quy định và hướng dẫn tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày ngày 26 tháng 11 năm 2003, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Người sử dụng đất

Người sử dụng đất quy định trong Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày ngày 26 tháng 11 năm 2003 bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Chi tiết >>

Quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11 về Đất đai và được sửa đổi bổ sung năm 2009 cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản - nội dung bao gồm thông tin về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, nội dung hoạt động, cơ cấu tổ chức, quản lý tài chính và các nội dung khác ...

Chi tiết >>

Căn cứ phân loại đất đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp

Việc phân loại đất đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp và đất khác được căn cứ vào mục đích sử dụng đất, cụ thể theo quy định tại Luật Đất đai thì: Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân ...

Chi tiết >>

Trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất

Quy định về giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân nhân, hợp tác xã nông nghiệp và các đối tượng khác được hướng dẫn tại Luật Đất đai số ...

Chi tiết >>

Quy định về Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Quy định về Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hướng dẫn tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11 như sau:

Chi tiết >>

Chuyển mục đích sử dụng đất

Việc chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất quy định tại Điều 13 của Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và được thực hiện như sau:

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về Cho thuê đất

Vấn đề Cho thuê đất được quy định cụ thể về cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm và cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung gì? Để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên trong giao dịch dân sự, cần phải lưu ý điều gì khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử ...

Chi tiết >>

Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với người sử dụng đất, mục đích sử dụng đất là một vấn đề được người sử dụng đất rất quan tâm bởi nếu sử dụng sai mục đích sử dụng đất thì sẽ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và nhiều trường hợp ...

Chi tiết >>

Mẫu Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ ...

Chi tiết >>

Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung cụ thể như đính kèm ...

Chi tiết >>

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung cụ thể như đính ...

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà ở

Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà ở - Nội dung gồm thông tin các bên trong hợp đồng, nội dung ủy quyền và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở - Nội dung gồm thông tin bên ủy quyền, bên được ủy quyền, nội dung hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây: ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169