Tìm hiểu Kiến thức Pháp luật Đất đai

Tại mục Kiến thức pháp luật Đất đai Luật Minh Gia tư vấn và phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực Đất đai như quy định pháp luật chung về Đất đai, thủ tục hành chính đất đai, mua bán chuyển nhượng đất đai, tranh chấp đất đai, thừa kế đất đai cho mọi đối tượng.
 

Quy định về Đăng ký quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp Đăng ký quyền sử dụng đất được hướng dẫn chi tiết và quy định cụ thể tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ như sau:

Chi tiết >>

Thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi

Vấn đề thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi được hướng dẫn và quy định cụ thể tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, nội dung cụ thể như ...

Chi tiết >>

Quy định về hoà giải tranh chấp đất đai

Hoà giải tranh chấp đất đai được quy định, hướng dẫn về trình tự giải quyết tranh chấp đất đai, hòa giải cơ sở, thời hạn giải quyết và các vấn đề liên quan như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất

Luật sư tư vấn thắc mắc về Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất được hướng dẫn và quy định đối với các trường hợp cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nhà nước đã mượn đất của hộ gia đình, cá nhân đòi lại thế nào?

Trường hợp Nhà nước đã mượn đất của hộ gia đình, cá nhân được hướng dẫn giải quyết về nhu cầu sử dụng lại và các vấn đề liên quan như sau:

Chi tiết >>

Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh quy định thế nào?

Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh được hướng dẫn và quy định cụ thể về điều kiện, mục đích sử dụng đối với tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ...

Chi tiết >>

Quy định về Đất trong khu công nghiệp

Đất khu công nghiệp được quy định, hướng dẫn về điều kiện xác định, vấn đề giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Xác định diện tích đất ở trường hợp có đất vườn ao thế nào?

Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao được quy định và hướng dẫn theo trình tự và nội dung cụ thể về điều kiện, tập quán, hạn mức công nhận và các nội dung khác như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Đất bãi bồi ven sông ven biển thế nào?

Đất bãi bồi ven sông, ven biển được quy định cụ thể về các loại đất bãi bồi, đất cù lao, quản lý và sử dụng đất bãi bồi, quyền và nghĩa vụ của các đơn vị liên quan và các vấn đề khác liên quan như ...

Chi tiết >>

Quy định về Đất rừng phòng hộ

Đất rừng phòng hộ được quy định cụ thể về các loại đất rừng phòng hộ, nhà nước giao và quản lý bảo về và phát triển rừng và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Đất rừng sản xuất

Đất rừng sản xuất được quy định cụ thể về hình thức giao, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế và các đối tượng khác như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Đất ở tại đô thị

Đất ở đô thị được quy định, hướng dẫn và giải thích về nội dung, bố trí về mục đích xây dựng, quy hoạch và hình thức giao đất và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Hạn mức giao đất nông nghiệp

Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Đất Đai số 13/2003-QH11 ngày 26/11/2003 như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục giải quyết khiếu nại về đất đai

Thủ tục giải quyết khiếu nại về đất đai được hướng dẫn, tư vấn theo quy định pháp luật chung về quyền khiếu nại, thủ tục giải quyết, thời hiệu và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Những trường hợp được Đăng ký quyền sử dụng đất

Đăng ký quyền sử dụng đất được hướng dẫn và tư vấn theo quy định tại Luật Đất đai, bao gồm các trường hợp được đăng ký, điều kiện đăng ký và các quy định pháp luật liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng - nội dung gồm thông tin các bên đầu tư, nôị dung hợp đồng xây dựng, vốn góp và phân chia lợi nhuận, tổ chức quản lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như ...

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng hợp tác, cung cấp dịch vụ bất động sản

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản gồm thông tin về các bên hợp tác, tỷ lệ và thời hạn góp vốn, quản lý và phân chia lợi nhuận, các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ (giấy chứng nhận QSD đất)

Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) bao gồm các thông tin và nội dung cơ bản như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu đơn kháng cáo vụ án đất đai

Nội dung mẫu đơn kháng cáo vụ án về đất đai gồm thông tin về bên yêu cầu kháng cáo, nội dung bản án cấp sơ thẩm, lý do và nội dung kháng cáo và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây: ...

Chi tiết >>

Thủ tục giao đất - cho thuê đất theo quy định pháp luật thế nào?

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, thuê đất được quy định cụ thể tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169