Kiến thức pháp luật Dân sự

Chuyên mục cập nhật nội dung liên quan đến các phân tích pháp lý, các quy định pháp luật trong lĩnh vực Dân sự, cung cấp biểu mẫu hợp đồng thông dụng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến mọi đối tượng nhân dân.
 
Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Nội dung biên bản bàn giao tài sản bao gồm các vấn đề về bên bàn giao, bên nhận bàn giao, tài sản, thời gian bàn giao và các nội dung khác liên quan, như sau:

Chi tiết >>

Mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

Mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con - Nội dung gồm các thông tin về bố, mẹ, nội dung thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng mua bán trang thiết bị (Tiếng Anh -  Tiếng Việt)

Mẫu Hợp đồng mua bán trang thiết bị (Tiếng Anh - Tiếng Việt)

Hợp đồng mua bán trang thiết bị máy móc song ngữ (Tiếng Anh - Tiếng Việt) bao gồm các nội dung về các bên tham gia, thời gian giao hàng, giá cả, phương thức thanh toán và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Hợp đồng ký gửi hàng hóa bao gồm các thông tin về các bên trong hợp đồng, đối tượng hợp đồng, quy cách nhận hàng, thời gian ký gửi, giá cả và phương thức thanh toán và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa

Mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa

Nội dung Hợp đồng gửi, giữ hàng hóa gồm các nội dung về bên nhận và bên gửi giữ, tài sản gửi giữ, địa điểm gửi giữ, giá cả và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó

Giấy ủy quyền của Giám đốc/Tổng giám đốc cho cấp phó để thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi ủy quyền bao gồm nội dung về người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, những thành tựu mới của công nghiệp hóa, cơ giới hóa đã làm thế giới ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nó cũng kéo theo sự gia tăng các tai nạn mang tính khách quan nhiều khi nằm ngoài sự chi phối, điều khiển của con người, đe dọa tới sự an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản… của các chủ thể trong xã hội.

Chi tiết >>

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của nó

Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của nó

Hợp đồng dân sự vô hiệu - Điều 410 BLDS năm 2005 viện dẫn việc áp dụng các quy định từ Điều 127 đến Điều 138 vì hợp đồng là một loại giao dịch dân sự, do đó, cần áp dụng những quy định về giao dịch dân sự vô hiệu đối với hợp đồng vô hiệu.

Chi tiết >>

Mẫu biên bản hòa giải

Mẫu biên bản hòa giải

Nội dung biên bản hòa giải bao gồm thông tin về địa điểm, thành phần tham dự hòa giải, nội dung hòa giải, kết quả hòa giải và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục thừa kế - tặng cho quyền sử dụng đất

Thủ tục thừa kế - tặng cho quyền sử dụng đất

Vấn đề thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được hướng dẫn về điều kiện và thủ tục hồ sơ đăng ký thừa kế, tặng cho như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với đất đai

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với đất đai

Thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật đất đai. Căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai thì những thủ tục phải thực hiện bao gồm:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản cam kết

Mẫu biên bản cam kết

Nội dung của biên bản cam kết bao gồm thông tin về các bên tham gia, căn cứ và nội dung cam kết như thời gian, tiến độ hoàn thành công việc, thời hạn thanh toán, cam kết về hậu mãi và các thông tin khác như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thực tế cho thấy thủ tục để xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam cần tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và yêu cầu các điều kiện khác nhau.

Chi tiết >>

Một số điểm mới trong Bộ luật Tố tụng dân sự - sửa đổi bổ sung năm 2011

Một số điểm mới trong Bộ luật Tố tụng dân sự - sửa đổi bổ sung năm 2011

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2012; dưới đây là một số quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự (gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung), xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Chi tiết >>

Cần quy định rõ khi nào giao dịch dân sự vô hiệu

Cần quy định rõ khi nào giao dịch dân sự vô hiệu

Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) phần liên quan đến hợp đồng, nhất là những quy định về các trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình lấy ý kiến xây dựng Luật.

Chi tiết >>

Định giá tài sản trong hoạt động tố tụng?

Định giá tài sản trong hoạt động tố tụng?

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản (HĐĐGTS) là một trong những chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trong các vụ án nói chung.

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng liên doanh

Mẫu hợp đồng liên doanh

Nội dung Hợp đồng liên doanh bao gồm thông tin về các bên tham gia hợp đồng liên doanh, quy định về nội dung hợp đồng, dự kiến thành lập pháp nhân, phần vốn góp, phân chia lợi nhuận, các vấn đề về quản lý, tài chính, người lao đồng và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quy định về thế chấp tài sản

Quy định về thế chấp tài sản

Quy định chung về thế chấp tài sản bao gồm các nội dung cơ bản về thế chấp, hình thức thế chấp, thời hạn thế chấp, quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp, hủy bỏ và chấm dứt việc thế chấp tài sản và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định và phân tích cụ thể về trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Về vấn đề nhập quốc tịch Việt Nam, cụ thể về các điều kiện để được nhập quốc tịch và quy định về quy trình, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam được quy định và hướng dẫn như sau:

Chi tiết >>