Kiến thức pháp luật Dân sự

Chuyên mục cập nhật nội dung liên quan đến các phân tích pháp lý, các quy định pháp luật trong lĩnh vực Dân sự, cung cấp biểu mẫu hợp đồng thông dụng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến mọi đối tượng nhân dân.
 
Quy định về Hợp đồng trao đổi tài sản

Quy định về Hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản được quy định cụ thể về về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực của hợp đồng trao đổi tài sản và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Quy định về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được quy định cụ thể về về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng tặng cho tài sản

Quy định về Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản được quy định về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực và các vấn đề khác liên quan, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài được quy định về trình tự, cách thức thực hiện, yêu cầu về hồ sơ và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng bao gồm thông tin về các bên, nội dung nghiệm thu, hợp đồng thanh lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như mẫu sau đây:

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng mượn tài sản

Quy định về Hợp đồng mượn tài sản

Quy định về Hợp đồng mượn tài sản – Nội dung và quy định được thể hiện từ điều 512 đến điều 517 Bộ Luật Dân sự 2005, nội dung quy định như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Thừa kế theo pháp luật

Quy định về Thừa kế theo pháp luật

Quy định về Thừa kế theo pháp luật - Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng dịch vụ

Quy định về Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Chi tiết >>

Quy định về phân chia di sản theo di chúc

Quy định về phân chia di sản theo di chúc

Phân chia di sản theo di chúc được quy định về điều kiện thực hiện, xác định nội dung di chúc, phân chia di sản và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng tài trợ

Mẫu Hợp đồng tài trợ

Mẫu Hợp đồng tài trợ - Nội dung bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng, quyền lợi và nghĩa vụ của nhà tài trợ và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng vay tài sản

Quy định về Hợp đồng vay tài sản

Quy định về Hợp đồng vay tài sản - Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng uỷ quyền

Quy định về Hợp đồng uỷ quyền

Quy định về Hợp đồng ủy quyền - Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định, nội dung quy định về Hợp đồng ủy quyền như sau:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên di chuyển xe theo Thông tư 12/2013/TT-BCA

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên di chuyển xe theo Thông tư 12/2013/TT-BCA

Mẫu giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố tài sản

Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố tài sản

Bên cạnh các quyền khi nhận cầm cố, Bên nhận cầm cố tài sản có các nghĩa vụ và được quy định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng xuất khẩu gạo

Mẫu Hợp đồng xuất khẩu gạo

Nội dung hợp đồng xuất khẩu gạo bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung, quy cách, số lượng và phẩm chất gạo, giá cả, hình thức vận chuyển và các quy định khác cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản làm việc

Mẫu Biên bản làm việc

Nội dung biên bản làm việc bao gồm thông tin về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung về buổi làm việc, ý kiến các bên tham gia và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà

Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà

Nội dung Hợp đồng sửa chữa nhà bao gồm thông tin bên sửa chữa/chủ nhà, bên nhận sửa chữa, nội dung công việc, nguyên vật liệu và vốn ứng trước, các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị

Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị

Nội dung Hợp đồng lắp ráp thiết bị gồm thông tin các bên yêu cầu lắp ráp, bên nhận lắp ráp, nội dung công việc, thời gian, giá cả và phương thức thanh toán, các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Nội dung Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình bao gồm thôn tin về các bên chủ đầu tư, bên nhận thầu, nội dung thầu, chất lượng, khối lượng và tiến độ công trình, các nội dung khác liên quan, như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Mẫu Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Nội dung Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung quản cáo, thời gian, giá cả, phương thức thanh toán và các nội dung khác liên quan, như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>