Tìm hiểu Kiến thức pháp luật Dân sự

Chuyên mục cập nhật nội dung liên quan đến các phân tích pháp lý, các quy định pháp luật trong lĩnh vực Dân sự, cung cấp biểu mẫu hợp đồng thông dụng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến mọi đối tượng nhân dân.
 

Hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Hợp đồng tặng cho tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Hợp đồng mua bán tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng theo quy định Bộ luật dân sự 2015

Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Bảo lãnh theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Bảo lãnh được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Đặt cọc, ký cược, ký quỹ theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Đặt cọc, ký cược, ký quỹ được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thế chấp quyền sử dụng đấ, thế chấp tài sản gắn liền với đất

Thế chấp quyền sử dụng đấ, thế chấp tài sản gắn liền với đất được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thế chấp tài sản theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Thế chấp tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Cầm cố tài sản theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Cầm cố tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Quyền đối với bất động sản liền kề theo Luật dân sự 2015

Quyền đối với bất động sản liền kề được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Giao dịch dân sự theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Giao dịch dân sự được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Pháp nhân theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Pháp nhân được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Tuyên bố chết theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Tuyên bố chết được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tuyên bố mất tích theo Bộ luật dân sự 2015

Tuyên bố mất tích được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Nơi cư trú theo Luật dân sự 2015

Nơi cư trú được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh

Quyền của cá nhân đối với hình ảnh được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Quy định về quyền họ, tên theo Luật dân sự 2015

Quyền thay đổi họ, tên được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Tái thẩm theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Tái thẩm được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án, vụ việc dấn sự

Thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án, vụ việc dấn sự được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169