Kiến thức pháp luật Dân sự

Chuyên mục cập nhật nội dung liên quan đến các phân tích pháp lý, các quy định pháp luật trong lĩnh vực Dân sự, cung cấp biểu mẫu hợp đồng thông dụng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến mọi đối tượng nhân dân.
 
Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng giao khoán

Mẫu Hợp đồng giao khoán

Mẫu Hợp đồng giao khoán Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên lai thu tiền

Mẫu Biên lai thu tiền

Mẫu Biên lai thu tiền được ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, nội dung cụ thể của biên lai như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định được ban hành theo quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC, nội dung cụ thể của biên bản thanh lý như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính như sau:

Chi tiết >>

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước - Nội dung bao gồm các thông tin về tổ chức/cá nhân hoàn trả, số tiền hoàn trả, lý do hoàn trả và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế - tiền phạt

Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế - tiền phạt

Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Nội dung bao gồm thông tin về cá nhân/tổ chức đề nghị, lý do và nội dung đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, cam kết và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu bản cam kết nộp thuế thu nhập cá nhân

Mẫu bản cam kết nộp thuế thu nhập cá nhân

Bản cam kết nộp thuế thu nhập cá nhân - Nội dung bao gồm các thông tin về cá nhân/tổ chức nộp thuế, nội dung cam kết và các vấn đề khác liên quan, thể hiện theo mẫu sau đây:

Chi tiết >>

Xác định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự - việc dân sự

Xác định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự - việc dân sự

Việc xác định thời hiệu khởi kiện rất quan trọng, đánh giá về việc người khởi kiện còn đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật hay không. Việc xác định thời hiệu khởi kiện dựa vào thời điểm phát sinh tranh chấp để tính thời hiệu, nội dung được quy định như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tuyên bố một người mất tích

Quy định về Tuyên bố một người mất tích

Vấn đề Tuyên bố một người mất tích được quy định cụ thể về thời gian, điều kiện, thủ tục tuyên bố mất tích, vấn đề về tài sản của người bị tuyên bố và các quy định khác liên quan, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tuyên bố một người là đã chết

Quy định về Tuyên bố một người là đã chết

Tuyên bố một người là đã chết được quy định về nội dung tuyên bố, quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị tuyên bố, vấn đề hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết và các vấn đề khác liên quan, như sau:

Chi tiết >>

Quy định về người vắng mặt tại nơi cư trú

Quy định về người vắng mặt tại nơi cư trú

Người vắng mặt tại nơi cư trú và các vấn đề liên quan như thông báo tìm kiếm, quản lý tài sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng mua bán nhà ở

Quy định về Hợp đồng mua bán nhà ở

Hợp đồng mua bán nhà ở được quy định cụ thể về về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực và các vấn đề khác liên quan đến mua bán nhà ở, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Hợp đồng thuê nhà ở

Quy định về Hợp đồng thuê nhà ở

Hợp đồng thuê nhà ở được quy định cụ thể về về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Bảo lãnh

Quy định về Bảo lãnh

Bảo lãnh được quy định cụ thể về về nội dung, hình thức, phạm vi, thù lao bảo lãnh và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Bán đấu giá tài sản

Quy định về Bán đấu giá tài sản

Bán đấu giá được quy định cụ thể về về nội dung, thông báo thực hiện bán đấu giá và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

Chi tiết >>