Kiến thức pháp luật Dân sự

Chuyên mục cập nhật nội dung liên quan đến các phân tích pháp lý, các quy định pháp luật trong lĩnh vực Dân sự, cung cấp biểu mẫu hợp đồng thông dụng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến mọi đối tượng nhân dân.
 
Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân

Mẫu hợp đồng vay tiền giữ cá nhân với cá nhân gồm thông tin về bên cho vay và bên cho vay tiền, số tiền vay, thời hạn và lãi xuất vay, các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn cần thể hiện đầy đủ thông tin về bên thuê khoán và bên nhận thuê khoán, chuyên môn thực hiện, nội dung hợp đồng, giá cả và phương thức thanh toán, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên gia

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên gia

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên gia gồm thông tin về bên thuê chuyên gia và bên thực hiện dịch vụ, nội dung hợp đồng, giá cả và hình thức thanh toán, các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm nội dung về các bên trong hợp đồng chuyển nhượng và đặt cọc, giá trị tài sản, số tiền đặt cọc, quy định về phạt cọc và các thông tin khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng đặt cọc tiền mua nhà đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc tiền mua nhà đất

Nội dung mẫu hợp đồng đặt cọc tiền mua nhà đất gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, đối tượng là nhà đất, số tiền đặt cọc và các quy định khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất gồm thông tin về nhà đất dự định mua bán, tài sản đặt cọc, thông tin các bên trong hợp đồng, phạt cọc và các quy định pháp luật khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng nội dung gồm thông tin các bên trong hợp đồng đã ký kết, lý do và nội dung gia hạn hợp đồng, thời hạn chấm dứt và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ gồm thông tin và nội dung của hợp đồng dịch vụ đã ký kết, lý do và nội dung ký phụ lục hợp đồng, thông tin về thời gian thực hiện, giá cả, phương thức thanh toán và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm những thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà, nội dung hợp đồng thuê nhà đã ký kết, lý do và nội dung phụ lục bổ sung và các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Nội dung mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng được thể hiện gồm thông tin về hợp đồng xây dựng đã triển khai, thông tin các bên, lý do và nội dung ký phụ lục bổ sung và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá - Nội dung gồm thông tin hợp đồng đã ký kết, lý do và nội dung giá thỏa thuận điều chỉnh, thời gian thanh toán và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Phân biệt vụ án dân sự và vụ việc dân sự

Phân biệt vụ án dân sự và vụ việc dân sự

Vụ án dân sự và vụ việc dân sự được phân biệt và quy định cụ thể tại Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, nội dung quy định và phân tích như sau:

Chi tiết >>

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán gồm thông tin các bên và nội dung trong hợp đồng mua bán đã ký kết, lý do và nội dung ký kết phụ lục hợp đồng, thời hạn hiệu lực và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế - Nội dung gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung phụ lục hợp đồng, lý do bổ sung, quyền và nghĩa vụ, điều khoản thi hành và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Nội dung mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại gồm thông tin về tòa án thụ lý giải quyết, thông tin nguyên đơn, bị đơn, tóm tắt sự việc vi phạm, yêu cầu khởi kiện và bồi thường thiệt hại và các vấn đề liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh tế

Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh tế

Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh tế - Nội dung gồm thông tin về nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nội dung và lý do khởi kiện, quá trình vi phạm dẫn đến thiệt hại, yêu cầu giải quyết, bồi thường thiệt hại và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền - Nội dung cần thể hiện thông tin bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, số tiền nhận, thời hạn và phạm vi ủy quyền, các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng

Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng

Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng - Nội dung cần thể hiện chức vụ và quyền hạn của người ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thông tin về người được ủy quyền và thời gian thực hiện, các nội dung khác liên quan. Cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Nội dung mẫu giấy ủy quyền cá nhân gồm thông tin về các bên liên quan, nội dung ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của các bên, thời hạn ủy quyền và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty

Mẫu hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty

Nội dung mẫu hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty gồm thông tin về bên thuê nhà và bên cho thuê nhà, diện tích và địa điểm thuê, giá thuê và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>