Kiến thức pháp luật Dân sự

Chuyên mục cập nhật nội dung liên quan đến các phân tích pháp lý, các quy định pháp luật trong lĩnh vực Dân sự, cung cấp biểu mẫu hợp đồng thông dụng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến mọi đối tượng nhân dân.
 
Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thế nào?

Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thế nào?

Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc chứng thực tại UBND cấp huyện;

Chi tiết >>

Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản song ngữ thế nào?

Thủ tục chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản song ngữ thế nào?

Người có yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản song ngữ phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc chứng thực tại UBND cấp huyện

Chi tiết >>

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thế nào?

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thế nào?

Cá nhân có yêu cầu chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Tiếng Việt thực hiện tại UBND cấp huyện, trình tự thủ tục như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Người yêu cầu công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà ở

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà ở

Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. Trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà ở

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà ở

Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký. Trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà ở cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở

Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở

Người có yêu cầu công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở

Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở

Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng. Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở

Thủ tục công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở

Người có yêu cầu công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở cần chuẩn bị hồ sơ và làm theo trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng di chúc

Thủ tục công chứng di chúc

Người lập di chúc tự viết di chúc trước mặt Công chứng viên hoặc xuất trình bản di chúc mà do chính người đó đã viết sẵn. Người lập di chúc có thể tuyên bố nội dung di chúc để Công chứng viên ghi chép lại bằng máy vi tính. Sau đó người lập di chúc đọc lại hoặc nghe Công chứng viên đọc lại toàn văn di chúc....

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản

Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản

Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc có thể nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản tại tổ chức hành nghề công chứng.

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản theo trình tự như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục xin cấp bản sao văn bản công chứng

Thủ tục xin cấp bản sao văn bản công chứng

Cá nhân, tổ chức có yêu cầu xin cấp bản sao văn bản công chứng thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>

Hướng dẫn thủ tục đổi Giấy phép lái xe tại Hà Nội

Hướng dẫn thủ tục đổi Giấy phép lái xe tại Hà Nội

Công ty Luật Minh Gia Hướng dẫn thủ tục đổi Giấy phép lái xe tại Hà Nội căn cứ theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, văn bản pháp luật liên quan và hướng dẫn của Sở GTVT như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch thế nào?

Thủ tục công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch thế nào?

Việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thoả thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó và phải được công chứng. Trình tự, thủ tục thực hiện cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền

Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền

Cá nhân, tổ chức có yêu cầu công chứng hợp đồng ủy quyền cần thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký - cấp biển số cho xe ô tô tại Hà Nội thế nào?

Thủ tục đăng ký - cấp biển số cho xe ô tô tại Hà Nội thế nào?

Luật Minh Gia hướng dẫn thủ tục đăng ký xe ô tô, địa điểm đăng ký xe ô tô tại Hà Nội, cơ quan đăng ký xe ô tô và các thủ tục khác liên quan như sau.

Chi tiết >>

Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam ở nước ngoài

Khi có nhu cầu xác nhận là người gốc Việt Nam, người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trong trường hợp ở nước đó không có Cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất.

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký việc bổ sung hộ tịch

Thủ tục đăng ký việc bổ sung hộ tịch

Người có yêu cầu đăng ký việc bổ sung hộ tịch phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc

Thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc

Việc xác định lại dân tộc được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>