Cà Thị Phương

Xin hỏi về chế độ làm việc của giáo viên

Tôi và một số giáo viên khác được Ban giám hiệu cử đi coi thi 03 - 05 tiết/ tuần nhưng không trả bất kỳ phụ cấp gì thì có đúng với qui định của luật lao động hay không? Tôi là giáo viên THPT đã dạy đủ 17 tiết/ tuần. Việc Ban giám hiệu phân công như vậy có đúng không?

Câu hỏi tư vấn: Kính gửi Công ty Luật Minh Gia.Tôi hiện là giáo viên dạy Toán tại một trường THPT. Mỗi tuần tôi được phân công dạy 17 tiết, đúng với quy định số tiết dạy của giáo viên THPT. Tuy nhiên,do trường tổ chức kiểm tra tập trung một số môn học nên trong tháng 3, 4 năm 2019, tôi và một số giáo viên khác (đã dạy đủ 17 tiết/tuần)  được phân công coi kiểm tra 03 - 05 tiết / tuần mà không được hưởng  bất kỳ phụ cấp gì? Xin nhờ  Công ty Luật cho biết Ban giám hiệu thực hiện như vậy có đúng Luật lao động không. Xin chân thành cảm ơn.Trân trọng!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 28/2009/TT - BGDĐT quy định về định mức tiết dạy như sau:

“Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết”

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn hiện đang là giáo viên THPT, do đó định mức tiết dạy của bạn là 17 tiết trong một tuần. Trường hợp Ban giám hiệu nhà trường  phân công vượt quá số tiết qui định thì số tiết vượt ngoài định mức sẽ được tính vào thời gian làm thêm giờ. Tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 03 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT - BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập có qui định rõ về quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ chuẩn như sau:  

"7. Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động.

8. Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật"

Căn cứ theo qui định trên thì việc Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu bạn và các giáo viên khác đi coi thi vượt quá số giờ làm việc theo qui định mà lại không trả lương làm thêm giờ là không đúng với qui định của Pháp luật.

Trân trọng.

Luật sư tư vấn lao động – Luật Minh Gia

Gọi ngay