Luật sư Trần Khánh Thương

Xếp lương viên chức đã có thời gian làm việc hợp đồng

Câu hỏi: Tôi xin hỏi về việc xếp lương viên chức khi đã có thời gian làm việc như sau: Tôi đang làm nhân viên thư viện (cao đẳng chính quy) xếp ngạch 17a170 nhưng đến nay tôi lại chuyển sang chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp hạng IV là V10.02.07 và xếp ngạch trung cấp bậc 4 hệ số là 2,46. Như vây lương của tôi lại thấp đi theo những năm công tác về sau. Xin hỏi như vậy có đúng không và tại sao lại lương chúng tôi đã thấp mà thang hạng chuẩn chức danh nghề nghiệp lại còn thấp hơn.

Trả lời tư vấn:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Thông tư 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện 

"2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

>> Tư vấn quy định về xếp lương, gọi: 1900.6169

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điểm c khoản 1 Điều 9 thông tư liên tịch này quy định về cách xếp lương:

c) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Như vậy, hạng viên chức không chỉ dựa vào một bằng cấp về trình độ chuyên môn mà còn dựa cả vào trình độ ngoại ngữ và trình độ tinh học văn phòng. Đơn vị bạn xếp lương chức danh nghề nghiệp theo hệ số trung cấp khi bạn thuộc viên chức thư viện hàng IV là hoàn toàn có căn cứ.

Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Trân trọng.

Gọi ngay