Phạm Diệu

Xếp lương đối với công chức đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Xếp ngạch, bậc lương đối với công chức sau khi trúng tuyển là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là đối tượng đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó. Hiện nay, việc xếp lương cho đối tượng này đang có nhiều quan điểm khác nhau nên dẫn đến việc xếp lương giữa các cơ quan, đơn vị đang có sự khác biệt, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, ngạch của công chức sau khi có quyết định tuyển dụng.

1. Luật sư tư vấn về nguyên tắc xếp lương của công chức

Về nguyên tắc xếp lương của công chức thì công chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức nào (sau đây viết tắt là ngạch) hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ nào thì xếp lương theo ngạch hoặc chức danh đó.

Hiện nay, một số đối tượng khi có quyết định trúng tuyển nhưng đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó đồng thời làm những công việc phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng thì việc xếp lương vào bậc lương sẽ có những ưu tiên nhất định. Tuy nhiên, thực tế không phải đơn vị nào cũng thực hiện đúng quy định nên ảnh hưởng đến quyền lợi của công chức.

Do đó, nếu bạn gặp phải vấn đề này bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp liên quan đến:

- Quy định pháp luật về việc xếp lương của công chức đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

- Trình tự, thủ tục để cộng nối thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội?

Bạn có thể gửi câu hỏi hoặc gọi số: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Xử lý trường hợp xếp lương đối với công chức khi trúng tuyển

Kính chào quý Luật sư! Hiện nay tôi đang là một công chức nhà nước, trước đây tôi từng là công chức, công tác được 1 năm 9 tháng thì tôi nghỉ việc vì lý do cá nhân. Thời gian nghỉ là 9 tháng. Sau đó tôi quay lại thi công chức và trúng tuyển. Tôi muốn được hỏi, thời gian 1 năm 9 tháng tôi từng là công chức trên có được cộng dồn vào để tính thời gian nâng bậc lương khi tôi quay trở lại là công chức lần 2? Cụ thể, thời gian công tác của tôi như sau:- Từ tháng 11/2013 - 5/2015: công chức dự nguồn huyện A- Từ tháng 6/2015 - 2/2017: công chức ngạch chuyên viên loại C tại huyện A (được miễn chế độ tập sự do có thời gian dự nguồn công chức)- Từ tháng 3/2017 - 11/2017: nghỉ việc vì lý do cá nhân.- Từ tháng 12/2017 đến nay: là công chức nhà nước tại Sở A (được miễn tập sự).Vậy, nhờ Luật sư hỗ trợ giúp, với thời gian công tác từ tháng 6/2015 - 2/2017 (1 năm 9 tháng) là công chức loại C, nhưng có thời gian gián đoạn 9 tháng như trên, thì khi quay lại là công chức công tác vào tháng 12/2017 thì tôi có được tính tiếp thời gian 1 năm 9 tháng giữ ngạch chuyên viên trước đó vào thời gian tính nâng bậc lương hay không? Kính mong quý Luật sư hỗ trợ! Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về nguyên tắc xếp lương thì cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào (sau đây viết tắt là ngạch) hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ nào thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây viết tắt là chức danh) thì xếp lương theo ngạch hoặc chức danh đó.

Tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định như sau:

“2. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn.”.

Bên cạnh đó, tại Điều 11 Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định cụ thể về xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng như sau:

“Điều 11. Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

2. Đối với trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định:

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải có dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận của từng trường hợp, đề nghị Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.”.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên nếu thời gian bạn làm việc từ tháng 11/2013 đến hết tháng 02/2017 có đóng bảo hiểm xã hội chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian đó sẽ là căn cứ để cơ quan, đơn thực hiện việc xếp ngạch, bậc lương phù hợp.

Với trường hợp của bạn thì sau khi bạn trúng tuyển bạn sẽ được xếp tiếp tục vào bậc lương bạn đang hưởng. Do đó, không chỉ khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2017 (1 năm 9 tháng) mà cơ quan còn phải xem xét thêm cả khoảng thời gian bạn làm việc trước đó từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2015 nếu trong cả hai khoảng thời gian này bạn có đóng bảo hiểm xã hội chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, đồng thời được bố trí làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì cả hai khoảng thời gian đó sẽ là căn cứ để cơ quan, đơn vị thực hiện việc xếp ngạch, bậc lương phù hợp.

Trường hợp, vị trí việc làm của bạn sau khi có quyết định tuyển dụng khác vị trí việc làm trước đây bạn đã đảm nhận thì thời gian bạn làm việc trước đó không được tính làm căn cứ để cơ quan, đơn vị thực hiện việc xếp bậc lương.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí