Tuấn Luật sư

Xác định tiền lương làm thêm giờ phải trả cho người lao động

Cho tôi hỏi về cách tính tiền lương khi làm thêm giờ như sau: Tôi là công nhân của kcn X. Tôi có đc biết thông tư 23/2015/TT_BLĐTBXH hướng dẫn về tiền lương của quy định 05/2014/NĐ_CP trong đó điều 6 có quy định về cách tính lương tăng ca sẽ dựa trên tiền lương thực của ngày làm việc bình thường. Nhưng tôi không hiểu là tiền lương thực của ngày làm việc bình thường sẽ được xác định như thế nào?

Vì công ty tôi có tiền lương trên hợp đồng lao động bao gồm tiền lương cơ bản và tiền phụ cấp.trong đó tiền phụ cấp thì tùy theo vị trí làm việc mà công ty:
- Phụ cấp chuyên cần.
- Phụ cấp kỹ năng. (với những người đã được đào tạo)
- Phụ cấp kinh nghiêm. (với những người có thời gian làm việc liên tục trong cty trên 6 tháng)
- Phụ cấp vị trí. ( với những người giữ vị trí như trưởng máy, tổ trưởng, trưởng bộ phận...)
- Phụ cấp làm thêm giờ. (với nhứng người thường xuyên phải đi làm sớm và về muộn hơn giờ làm việc 10-20p mà không được tính tăng ca trong thời gian đó)
- Phụ cấp tiếng hàn. (với những ng có khả năng giao tiếp bàng tiếng hàn)
- Phụ cấp an toàn. ( với những người làm việc ở vị trí nguy hiểm, công việc nguy hiểm..)
- Phụ cấp kiểm tra. ( với những người thuộc bộ phận kiểm tra hàng có tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm)
- Phụ cấp kỹ thuật. (với những người có trình độ, bằng cấp từ trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật trở lên)
- Phụ cấp đời sống.(bao gồm phụ cấp nhà ở và xăng xe cho mọi người)
- Phụ cấp đặc biêt. ( với những vị trí đặc biệt)
- Phụ cấp thông tin.
- Phụ cấp chạy máy.(với những người chạy máy có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm chạy máy liên tục tại công ty)
Vậy tôi không biết trong các khoản phụ cấp đó thì phụ cấp nào sẽ đc tính vào tiền lương thực hàng ngày cùng với tiền lương cơ bản. và phụ cấp nào sẽ không được tính vào.
Tôi rất mong luật sư giải đáp cụ thể giúp tôi để người lao động chúng tôi có thể hiểu và bảo vệ đc quyền lợi chính đáng của mình theo quy định của pháp luật.
Tôi xin cảm ơn!
 

Xác định tiền lương làm thêm giờ phải trả cho người lao động

>> Tư vấn thắc mắc về tiền lương làm thêm giờ trực tuyến


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, các hình thức trả lương cụ thể đưuọc quy định chi tiết tại quy định sau:

Điều 4 - Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH. Hình thức trả lương

Hình thức trả lương theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:a) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

b) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;

d) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

Căn cứ theo quy định trên, tiền lương trả theo ngày của người lao động xác định trên cơ sở tiền lương tháng được tính bằng cách chia cho số ngày làm việc trong tháng của người lao động. Hơn nữa, tiền lương làm việc theo tháng được xác định dựa trên cơ sở được ghi chú tại hợp đồng lao động. Do đó, tiền lương làm thêm giờ khi chi trả cho các bạn sẽ tính dựa trên cơ sở của hợp đồng lao động và sẽ bao gồm cả phụ cấp.

Trân trọng!
Luật gia Đào Quang Vinh - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí