1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Lao động
 • Viên chức nữ 44 tuổi không đủ điều kiện chính sách về hưu trước tuổi theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/ NĐ - CP thì hưởng chế độ gì?

  • 21/02/2019
  • Nguyễn Ngọc Ánh
  • Thưa Luật Sư, vui lòng tư vấn cho tôi về nghỉ hưu trước tuổi.Tôi sinh năm 1971, tôi là một giáo viên, đi dạy từ năm 1994 đến này, tôi đang bị bệnh suy thận, theo Nghị định 108 của Chính Phủ thì tôi có được nghỉ hưu trước tuổi không? Nếu được thì hưởng lương hưu thế nào? Cảm ơn Luật Sư.


  Trả lời:

  Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu của chị như sau:
   
  Theo như chị trình bày, chị sinh năm 1971, hiện là một giáo viên và đi dạy từ năm 1994 đến nay. Vậy, tính tới năm 2015, chị hiện tại là 44 tuổi; nếu đóng bảo hiểm từ năm 1994 thì số năm đóng bảo hiểm xã hội là 21 năm.

  Đối chiếu với điều 8 Nghị định 108/2014/ NĐ – CP về tinh giảm biên chế, thì trường hợp của chị chưa đủ tuổi để xem xét hưởng chính sách tinh giảm biên chế theo điều 8 nghị định trên.

  Tại thời điểm năm 2015, với số tuổi 44 của chị thì chị được hưởng chính sách thôi việc ngay theo quy định tại điều 10 Nghị định 108/2014/ NĐ – CP như sau:

  Điều 10. Chính sách thôi việc

  1. Chính sách thôi việc ngay

  Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữkhông đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

  a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

  b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội
  .

  Nếu chị thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014; nếu có đơn xin thôi việc ngay theo nghị định trên chị sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, ra quyết định cho chị hưởng chế độ nếu đủ điều kiện:

  “ Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

  1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

  b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

  c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

  d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

  đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

  e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

  g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành”.


  Nếu đủ điều kiện hưởng chế độ, ngoài các khoản trợ cấp, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của chị sẽ được bảo lưu; cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp  bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

  “ 3. Các đối tượng thôi việc quy định tại Khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”.

  Trân trọng!
  Luật gia Nguyễn. N. Ánh - Công ty Luật Minh Gia!

Bài viết nổi bật

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169