1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Lao động
 • Viên chức kiêm nhiệm thêm công việc của viên chức khác hưởng lương như thế nào

  • 21/02/2019
  • Trần Kim Khánh
  • Chào luật sư cho tôi hỏi, cán bộ chuyên trách dân số xã trực thuộc Trung tâm dân số huyện, khi cán bộ chuyên trách xã nghỉ sinh theo chế độ, trung tâm dân số huyện phải hợp đồng cán bộ trạm y tế xã (là viên chức trực thuộc trung tâm y tế huyện) kiêm nhiệm công việc của cán bộ chuyên trách dân số xã, trung tâm dân số huyện phải trả lương cho cán bộ trạm y tế như thế nào? Xin quý cấp tư vấn.


  Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, công ty xin tư vấn như sau:
   
  Thông tư 05 của Bộ Y tế ban hành năm 2008, trong đó có quy định cán bộ chuyên trách dân số cấp xã là viên chức của trạm y tế xã. Cán bộ trạm y tế xã là viên chức trực thuộc trung tâm y tế huyện. Vậy nên tiền lương được trả cho cán bộ trạm y tế sẽ căn cứ vào Luật Viên chức và pháp luật về viên chức có liên quan.
   
  Luật Viên chức 2010 có quy định:

   
  Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

  1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.
   
  2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  Khoản 3 Điều 3 nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có quy định về nguyên tắc thực hiện chế độ tiền lương. Theo đó:

  3. Nguyên tắc thực hiện chế độ tiền lương

  a) Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang khi thay đổi công việc thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại) để làm công việc khác hoặc giữ chức danh lãnh đạo khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm.

  b) Theo yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn, thì được giữ mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo cũ. Trường hợp công việc mới được luân chuyển đến quy định xếp lương theo ngạch hoặc theo chức danh thấp hơn thì được giữ mức lương cũ (kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) và được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định ở ngạch hoặc chức danh cũ

  d) Thực hiện việc xếp lương, chế độ phụ cấp lương, nâng bậc lương, trả lương, quản lý tiền lương và thu nhập phải theo đúng đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, điều kiện, chế độ được hưởng và các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền.
   

  Như vậy, căn cứ vào quy định trên viên chức sẽ được hưởng lương phù hợp với công việc, vị trí làm việc. Đối với trường hợp của cán bộ trạm y tế theo thông tin trong trường hợp của bạn thì sẽ được hưởng lương của công việc đang làm và hưởng thêm lương đối với công việc phải kiêm nhiệm thêm, tiền lương căn cứ vào công việc phải kiêm nhiệm thêm, kết quả làm việc…

  Trân trọng!
  Cv: Thùy Dương - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169