Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Viên chức cần có những điều kiện nào để được tuyển dụng công chức?

  • 23/04/2020
  • Nguyễn Văn Cảnh
  • Thắc mắc về trình tự, thủ tục chuyển viên chức sang công chức được nhiều viên chức phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan nhà nước quan tâm. Nếu bạn là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước có thắc mắc về vấn đề chuyển công chức, bạn cần tìm hiểu quy định của pháp luật về điều kiện, thủ tục chuyển từ viên chức lên công chức Nhà nước.

  1. Luật sư tư vấn về chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức

  Chuyển đổi từ viên chức sang cán bộ, công chức là mong muốn của nhiều viên chức hiện nay. nếu bạn có thắc mắc và chưa có thời gian tìm hiểu về pháp luật chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ công chức, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn một số vấn đề như: 

  - Điều kiện chuyển đổi viên chức sang cán bộ, công chức;

  - Thủ tục, trình tự chuyển đổi từ viên chức sang cán bộ, công chức; 

  - Tư vấn, hỗ trợ các thắc mắc của bạn về cán bộ công chức hoặc các thắc mắc về lĩnh vực lao động. 

  Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tìm hiểu thêm tại một số tình huống tư vấn sau đây:

  2. Tư vấn về chuyển đổi viên chức sang cán bộ, công chức

  Nội dung câu hỏi:

  Năm 2007, vợ tôi có thi đỗ viên chức vào 1 đơn vị sự nghiệp công lập ngạch kế toán viên trung cấp (06.032). Năm 2012, vợ tôi có bằng đại học chuyên ngành kế toán và trong năm 2012 vợ tôi được bổ nhiệm làm phó phòng tài chính, bố trí làm kế toán tổng hợp và phụ trách một số nhiệm vụ. Vợ tôi cũng có đầy đủ các chứng chỉ ngạch chuyên viên, trung cấp chính trị... Năm 2019, vợ tôi có làm hồ sơ xin xét sang ngạch công chức. Vậy xin hỏi quý cơ quan vợ tôi có đủ điều kiện xét chuyển công chức hay không? Rất mong được quý cơ quan giải đáp!

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Luật Viên chức 2010 quy định về các trường hợp chuyển đổi giữa Viên chức và cán bộ, công chức quy định như sau:

  “ 1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

  a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;

  b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;

  c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

  d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

  đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;

  e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.”

  Theo thông tin mà bạn cung cấp, thì vợ bạn đã làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2007, tức là cho đến nay thời gian làm việc đã trên 05 năm vì vậy có đủ điều kiện xét chuyển thành công chức  không qua thi tuyển. Theo đó, Điều 42 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức quy định:

  “1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

  2. Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

  3. Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức khi bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm phải hoàn thiện tiêu chuẩn của ngạch được bổ nhiệm; đồng thời được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã bổ nhiệm, được hưởng chế độ tiền lương và các chế độ khác như viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.”

  Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì nếu vợ bạn có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và có thể đáp ứng được ngay các yêu cầu của vị trí việc làm khi cơ quản quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu thì vợ bạn có thể được xét chuyển vào công chức mà không cần qua thi tuyển.

  >>> Gửi câu hỏi cho công ty Luật Minh Gia 

  Nếu có vướng mắc cần tư vấn, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169 để Luật Minh Gia hỗ trợ bạn.

    Hotline: 1900.6169