Trần Phương Hà

Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Tôi làm việc tại một công ty, thời gian làm việc là 25 ngày liên tiếp trong một tháng rồi được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Trong 25 ngày làm việc sau khi hết giờ hành chính tôi bị hạn chế ra khỏi công ty nếu muốn đi thì phải xin phép ý kiến ban giám đốc và chỉ được giải quyết là 1 lần trong 1 tuần. Nếu tôi tự ý đi ra ngoài thì sẽ vi phạm nội quy của công ty, Vậy cho tôi hỏi công ty bắt buộc nhân viên ở lại nghỉ tại chỗ như vậy có đúng luật không? mong được tư vấn

 
Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 
Theo thông tin bạn đã cung cấp,

Thứ nhất, công ty quy định thời gian làm việc là 25 ngày liên tiếp trong 1 tháng rồi được nghỉ 5 ngày liên tiếp là phù hợp với quy định pháp luật:

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày”.
 
Thứ hai, công ty nơi bạn làm việc ban hành nội quy trong đó quy định: sau khi hết giờ hành chính công nhân không được ra khỏi công ty, nếu muốn đi thì phải xin phép ý kiến của ban giám đốc và chỉ được giải quyết 1 lần trong 1 tuần.
 
Giờ hành chính được coi là thời giờ làm việc của người lao động. Pháp luật có quy định về thời giờ làm việc như sau:
 
1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

 
Trường hợp của bạn tôi xin được hiểu như sau hết giờ hành chính tức là đã hết thời giờ làm việc tại công ty. Ví dụ, hết giờ hành chính buổi sáng sau đó nghỉ trưa và đến giờ hành chính buổi chiều. Như vậy, thời gian nghỉ trưa đó là khoảng thời gian hết giờ chính và người lao động sẽ không phải chịu bất kì sự quản lý của người sử dụng lao động nữa.
 
Chính vì vậy, việc công ty bạn ban hành nội quy và bắt buộc nhân viên ở lại nghỉ tại chỗ ở công ty là vi phạm quy định của pháp luật, xâm phạm quyền lợi cơ bản của người lao động (của công dân).

Trân trọng

Luật gia Nguyễn Thương – Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí