Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Về việc đóng BHXH tự nguyện bổ sung để hưởng chế độ hưu trí

  • 24/08/2015
  • Vy Huyền
  • Luật sư tư vấn về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bổ sung khi chưa đủ điều kiện nghỉ hưu do chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội


  Nội dung cần tư vấn:

  Công ty tôi có trường hợp công nhân lái xe tải trên 7.5 tấn. Đến tháng 8/2015 đủ 57 tuổi. Tuy nhiên mới chỉ tham gia BHXH bắt buộc được 16 năm, thời gian làm công việc nặng nhọc cũng là 16 năm. Với trường hợp này thì đủ điều kiện để nghỉ hưu không hay nghỉ theo dạng nào, xin luật minh gia tư vấn giúp. Tôi chân thành cám ơn.

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Hiện nay, chế độ hưu trí đối với người lao động này được quy định tại Điều 50 Khoản 1 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

  b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.


  Năm nay người lao động này được 57 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội được 16 năm, còn thiếu 4 năm để hưởng chế độ hưu trí. Điều 70 Khoản 2 có quy định về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bổ sung như sau:

  2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm. 

  Do vậy năm nay người lao động này có thể đóng 1 năm bảo hiểm tự nguyện. Sau đó, sang năm sau khi Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực, Điều 87 có quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

  1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

  Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

  a) Hằng tháng;

  b) 03 tháng một lần;

  c) 06 tháng một lần;

  d) 12 tháng một lần;

  đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.


  Như vậy sang năm 2016 thì người lao động này có thể đóng 1 lần cho 3 năm để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau khi đã đủ tuổi và đủ năm đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động này có thể mang sổ bảo hiểm xã hội đã chốt lên bảo hiểm xã hội để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Về việc đóng BHXH tự nguyện bổ sung để hưởng chế độ hưu trí. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng.
  Luật gia: Trần Hoàng Việt – Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169