Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Về vấn đề biệt phái đối với viên chức

  • 27/08/2020
  • Vy Huyền
  • Những đối tượng nào được xác định là viên chức? Trường hợp viên chức được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định thì đơn vị cần ra quyết định gì? Nếu viên chức bị biệt phái thì thời hạn cử biệt phái tối đa là bao lâu? Trình tự, thủ tục biệt phái viên chức?

  1. Luật sư tư vấn biệt phái viên chức

  Viên chức được xác định là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Theo đó, viên chức sẽ được bố trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập các bên thoả thuận trên hợp đồng làm việc. Tuy nhiên, trên thực tế, theo yêu cầu nhiệm vụ thì viên chức có thể bị biệt phái sang đơn vị khác, tức là cử đi làm việc tại một cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái vẫn có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của người đó. Đồng thời, khi hết thời hạn biệt phái thì viên chức được trở về đơn vị cũ công tác, người đứng đầu đơn vị cử viên chức đi biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

  Tuy nhiên, không phải trường hợp nào đơn vị cũng có thể áp dụng hình thức biệt phái với viên chức. Khi nào viên chức được cử đi biệt phái, quyền và nghĩa vụ của viên chức khi được cử đi biệt phái được quy định như thế nào? Đây là những vấn đề mà không ít viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập gặp vướng mắc. Trường hợp bạn hoặc đơn vị bạn cũng đang có thắc mắc tương tự thì bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia hoặc gọi Hotline1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  2. Quy định cụ thể về biệt phái viên chức theo pháp luật hiện hành

  Câu hỏi: Chào luật sư, tôi có hỏi vấn đề này. Ngày hôm trước, vợ tôi đang nuôi con nhỏ hiện được 9 tháng tuổi nhưng vẫn bị điều động từ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sang phòng tài nguyên huyện, quyết định có hiệu lực từ ngày 24/07/2015. Khi nhận được quyết định thì vợ tôi có lên phòng nội vụ huyện để hỏi thì đồng chí trưởng phòng nội vụ có trả lời là trường hợp của vợ tôi là trường hợp sắp x

  Đồng thời đồng chí trưởng phòng còn trả lời là đến tháng 10/2015 vợ tôi sẽ lại bị chuyển từ phòng tài nguyên huyện sang phòng nông nghiệp huyện.Vậy xin hỏi luật sư là UBND huyện ra quyết định với vợ tôi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi là đúng hay sai. Trong trường hợp này vợ tôi phải làm gì để khiếu nại và thực hiện tại đâu? Xin cảm ơn luật sư.

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Do vợ bạn đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập nên chúng tôi giả sử vợ bạn là viên chức. Theo như quyết định của trưởng phòng nội vụ gửi cho vợ bạn thì đây là vấn đề sắp xếp lại nhân sự trong ủy ban. Do phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phòng tài nguyên huyện nên đây không được coi là biệt phái. Tuy nhiên, đến tháng 10/2015 việc vợ bạn bị thuyên chuyển công tác sang phòng nông nghiệp huyện có thể coi là được biệt phái. Vấn đề này, trong Luật viên chức 2010, có quy định như sau:

  Điều 36. Biệt phái viên chức

  1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

  2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

  3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

  4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

  5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

  6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

  7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

  Như vậy, đợt điều động này không phải biệt phái và vợ bạn sẽ vẫn phải thực hiện. Viên chức đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì sẽ không bị biệt phái. Trong trường hợp vợ bạn không phải viên chức, trong luật lao động chỉ quy định người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng đi công tác xa (Điều 155 Bộ luật lao động năm 2012). Do đó vợ bạn cần yêu cầu phía phòng nội vụ giải thích cụ thể bằng văn bản về vấn đề chuyển công tác trong tháng 10/2015 này. Nếu phòng nội vụ không có câu trả lời thỏa đáng, bạn có thể khiếu nại lên Phòng lao động thương binh và xã hội và sau đó thanh tra lao động sẽ xuống để giải quyết vấn đề của vợ bạn.

    Hotline: 1900.6169