Tuấn Luật sư

Về hưu trước tuổi năm nay bị giảm trừ như thế nào?

Hỏi: Tôi muốn nhờ ban cố vấn luật sư giúp tôi việc như sau: mẹ tôi sinh năm 1965, hiện đang là công nhân xí nghiệp tuyển than hòn gai, có 30 năm công tác, đóng BHXH 30 năm. Năm nay mẹ tôi có ý định về hưu trước tuổi thì mẹ tôi có bị cắt giảm phần trăm lương không? Và bị cắt giảm bao nhiêu phần trăm, làm việc trực tiếp có độc hại. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Về hưu trước tuổi năm nay bị giảm trừ như thế nào?

Về hưu trước tuổi năm nay bị giảm trừ như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện nay mẹ bạn 50 tuổi và có số năm đóng BHXH 30 năm trở lên, làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ y tế ban hành. Tuy nhiên, bạn không nói rõ mẹ bạn đã công tác trong môi trường độ hại này được bao nhiêu năm nên chứng tôi có hướng tư vấn như sau:

Thứ nhất, nếu như mẹ bạn công tác trong môi trường độc hại chưa đủ 15 năm khi muốn về hưu trước tuổi năm nay thì điều kiện cần và đủ được quy định như sau:

Điều 51 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

Căn cứ vào quy định trên, mẹ bạn hoàn toàn đủ điều kiện để về hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu về hưu trước tuổi thì mẹ bạn sẽ bị trừ tỉ lệ phần trăm do về hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động:

Điều 52 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Độ tuổi để về hưu đối với người lao động làm việc trong môi trường lao động bình thường đối với nữ là 55 tuổi. Do đó, mẹ bạn sẽ bị giảm trừ 5% tiền lương hưu do về hưu trước tuổi 5 năm.

Thứ hai, nếu như mẹ bạn có đủ 15 năm công tác trong môi trường độ hại, nguy hiểm do Bộ lao động và Thương binh xã hội, Bộ y tế bạn hành thì độ tuổi về hưu đối với nữ đưuọc quy định như sau:

Điều 50 – Luật bảo hiểm xã hội 2006. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.
 
Căn cứ vào quy định trên thì hiện nay mẹ bạn đã đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí. Do đó, mẹ bạn không cần phải làm chế độ nghỉ hưu trước tuổi năm nay.

Trân trọng!

Luật gia Đào Quang Vinh - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí