Nông Hồng Nhung

Tuyển dụng đặc biết đối với viên chức được quy định như thế nào?

Viên chức đã có thời gian công tác 10 năm tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thôi việc có được tham dự kỳ thi tuyển viên chức không? Nếu nộp hồ sơ tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập khác thì thời gian làm việc trước đó của viên chức có được xem xét tuyển dụng đặc biệt hay không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Kính gửi các luật sư Minh Gia! Tháng 4 năm 2009, tôi được tuyển dụng vào một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ X, đến nay đã được 10 năm công tác. Hiện nay, đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa ra quyết định tuyển dụng viên chức, hoặc công nhận ngạch viên chức.

Xin hỏi luật Minh Gia, hiện tại tôi muốn chuyển công tác đến một đơn vị khác, để xét tuyển thẳng vào công chức thì đơn vị (sự nghiệp công lập cũ) phải ra quyết định gì theo đúng luật hiện nay “Quyết định tuyển dụng viên chức, hoặc Quyết định công nhận ngạch viên chức”?

Hiện tôi đã có những tiêu chí sau:

-       Tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm;

-       Quyết định nâng lương;

-       Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (theo mẫu hợp đồng Thông tư số 15/2012/TT-BNV). Trân trọng cảm ơn./.

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ thông tin bạn cung cấp, tháng 4 năm 2009 bạn được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập, khi đó Luật Viên chức 2010 chưa ban hành và không có văn bản điều chỉnh các vấn đề liên quan đến viên chức. Vì vậy, không có căn cứ để yêu cầu đơn vị sự nghiệp công lập ban hành quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định công nhận ngạch viên chức. Do đó, nếu sau khi bạn được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật từ 2009 đến nay thì có căn cứ để xác định bạn là viên chức theo quy định của Luật Viên chức 2010.

Theo đó, nếu bạn chuyển công tác đến đơn vị khác thì bạn có thể yêu cầu đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành thay đổi vị trí việc làm hoặc thực hiện biệt phái theo quy định tại Điều 32, Điều 36 Luật Viên chức 2010:

“Điều 32. Thay đổi vị trí việc làm

1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

3. Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và Điều 31 của Luật này.”

“Điều 36. Biệt phái viên chức

1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.”

Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp không có căn cứ để áp dụng hình thức thay đổi vị trí việc làm hoặc biệt phái bạn đến cơ quan khác để công tác theo quy định nêu trên thì bạn có thể thôi việc và đăng ký dự tuyển viên chức để thi tuyển vào vị trí việc làm mà bạn mong muốn.

Theo đó, để được tuyển dụng đặc biệt, bạn cần đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 161/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 14. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định tại Điều 4 Nghị định này và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp sau:

a) Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

Cán bộ, công chức cấp xã;

Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

b) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.

c) Trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

...”

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn có thể thấy bạn không thuộc các trường hợp được xem xét tuyển dụng đặc biệt theo quy định nêu trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng 

Phòng Luật sư tư vấn luật Lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay