Nguyễn Thị Biển

Tự ý nghỉ việc sau nghỉ thai sản có được hưởng bảo hiểm?

Đề nghị tư vấn : Kính gửi luật sư cho tôi hỏi hiện tôi đang nghỉ chế độ thai sản nhưng gần tới ngày vào làm việc nhưng vì bé nhà tôi còn nhỏ nên tôi định nghĩ việc ko viết đơn thôi việc vậy có lấy được hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp ko ạ? Quy định pháp luật thế nào mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn!

>> Giải đáp vướng mắc về chế độ thai sản, gọi: 1900.6169

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến cho Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau :

Trường hợp hết thời gian thai sản bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì việc đơn phương chấm dứt phải bảo đảm có căn cứ và bảo đảm thời gian báo trước theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012:

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

...

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

...

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Trường hợp không đảm bảo thời gian báo trước hoặc chấm dứt hợp đồng lao động không có căn cứ thì việc chấm dứt hợp đồng lao động của bạn là trái quy định của pháp luật. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật bạn sẽ phải thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động 2012:

“Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Tuy nhiên, đối với vấn đề chốt sổ BHXH và trả sổ BHXH cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động. Do đó, dù bạn nghỉ ngang hay nghỉ đúng theo quy định của pháp luật thì công ty vẫn phải thực hiện trách nhiệm xác nhận và trả sổ BHXH cho bạn theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động 2012:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

...

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

...”

Nếu công ty không chốt sổ và trả sổ BHXH cho bạn xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn thì bạn có quyền khiếu nại hành vi của công ty đến cơ quan BHXH nơi công ty đang tham gia BHXH theo quy định tại Khoản 1 Điều 118 Luật BHXH 2014:

“Điều 118. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội

1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Đối với vấn đề trợ cấp thất nghiệp thì khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật bạn sẽ không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 49 Luật Việc làm 2013:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;”

Trân trọng!

Cv : Nguyễn Phương – Công ty Luật Minh Gia 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí