Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Tư vấn về việc nghỉ hưu trước tuổi và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

  • 10/09/2015
  • Vũ Thanh Thủy
  • Tôi là giáo viên tính đến nay tôi 45 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội được 18 năm 7 tháng. Tôi định về hưu trước tuổi. Xin cho tôi hỏi đến năm 2021 tôi về hưu trước tuổi thì sẽ nhận được bao nhiêu tiền và chế độ về sau như thế nào? Còn nếu đến năm đó tôi nghỉ chờ đủ tuổi về hưu thì tôi sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu và chế độ về sau có gì khác không? Tôi xin cảm ơn


  Trả lời tư vấnCảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
   
  Tính đến năm 2021 thì bạn 51 tuổi, được trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu bạn về hưu trước tuổi thì bạn phải có giấy xác nhận suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên theo quy định tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014:
   
  Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động


  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:


  a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;


  b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;


  c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
   
  Nếu bạn nghỉ hưu trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động thì tiền lương hưu hàng tháng của bạn được quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014:
   
  1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.


  2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:


  a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;


  b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.


  Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.


  3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.


  Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.
   
  Theo đó, bạn có thể tính được số lương hưu hằng tháng mà mình được hưởng.
   
  Căn cứ theo Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội:
   
  Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
   
  Dựa vào đó, bạn có thể nghỉ việc, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để chờ nghỉ hưu. Khi nghỉ hưu, mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn được tính từ thời gian bạn đóng đến thời gian nghỉ việc, bảo lưu bảo hiểm xã hội. Mức lương bạn hưởng hằng tháng sau khi nghỉ hưu được tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về việc nghỉ hưu trước tuổi và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV – Mạnh Thắng – Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169