Nguyễn Thị Hoài Thơ

Tư vấn về việc ký kết hợp đồng lao động

Cho tôi xin hỏi: Tôi làm việc trong một đơn vị sự nghiệp và đang ký hợp đồng làm việc 36 tháng. Sau khi tôi thực hiện hợp đồng đủ 24 tháng thì được cơ quan giải quyết cho đi theo chế độ phu nhân ngoại giao. Vậy tôi xin hỏi trong thời gian tôi đi theo chế độ phu nhân thì việc ký kết hợp đồng tiếp theo được thực hiện như thế nào? Hoặc sau 03 năm hết thời gian đi theo chế độ phu nhân, khi tiếp nhận trở lại cơ quan làm việc thì hợp đồng làm việc của tôi được ký kết tiếp theo như thế nào?


Trả lời: Chào ban, cảm ơn bạn đã  gửi câu hỏi tư vấn đến văn phòng luật Gia Minh. Với câu hỏi của bạn, công ty chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với trường hợp của bạn, khi bạn được cơ quan giải quyết cho đi theo chế độ phu nhân ngoại giao, bạn có thể thỏa thuận với cơ quan chấm dứt hợp đồng lao động trước đó theo quy định  tại Khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động để hợp đồng  có thời hạn 36 tháng của bạn chấm dứt theo trường hợp “hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng”.

Sau khi thỏa thuận chấm dưt hợp đồng cũ, bạn và cơ quan lại tiếp tục thỏa thuận kí kết hợp đồng mới. Trình tự, người kí kết hợp đồng mới tương tự như hợp đồng ban đầu bạn đã kí kết. Nội dung hợp đồng này sẽ thỏa thuận về vị trí công việc, tiền lương, thời gian …và các vấn đề liên quan của công việc mới. Cụ thể:

Tùy theo thời hạn của hợp đồng lao động mà bạn phải tuân thủ về mặt hình thức của hợp đồng theo quy  định Điều 16 Bộ luật lao động , có thể bằng văn bản hoặc lời nói. Theo như thông tin bạn đưa ra thì bạn sẽ thực hiện hợp đồng mới này trong thời hạn 3 năm, vậy nên hợp đồng này phải được thể hiện bằng văn bản. Căn cứ:

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Nội dung hợp đồng do hai bên thỏa thuận nhưng phải có các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật lao động được hướng dẫn, quy định chi tiết tại Điều 4 nghị định 05/2015NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động.

Điều 23: Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Ngoài những điều khoản trên ra, bạn và cơ quan có thể có những thỏa thuận khác đảm bảo không trái với quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

Sau khi kết thúc chế độ phu nhân ngoại giao theo hợp đồng, bạn trở về nước, khi được tiếp nhận trở lại công ty, lúc này tính chất công việc của bạn sẽ thay đổi so với công việc trước. Vì vậy  nếu vẫn muốn tiếp tục làm việc tại cơ quan,  bạn và cơ quan có thể tiếp tục kí hợp đồng  mới. Trình tự kí kết tương tự  như các hợp đồng lao động bạn đã kí trước đó chỉ thay đổi về nội dung công việc.

Trân trọng!
Cv: Thùy Dương - Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí