Tuấn Luật sư

Tư vấn về việc ký hợp đồng lao động xác định thời hạn

Công ty có em có một người lao động nước ngoài có giấy phép lao động từ ngày 01/07/2015 đến ngày 01/03/2017. Công ty đã làm HĐLĐ với người nước ngoài 02 lần: - Lần 1: Từ 15/09/2015 - 15/11/2015. (HĐ thử việc) - Lần 2: Từ 16/11/2015 - 16/01/2016. (HĐ theo 1 công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng)

Vậy cho em hỏi lần thứ 3 này công ty em ký HĐLĐ thì là có được kí HĐLĐ xác định thời hạn không hay là phải kí loại HĐLĐ không xác định thời hạn? Và kí 2 lần HĐLĐ trên có trái luật không?

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Minh Gia, chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Công ty bạn có thể ký HĐLĐ xác định thời hạn với người lao động là người nước ngoài trong lần tiếp theo
.
Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”.

Trong trường hợp của bạn, công ty được ký thêm 1 lần hợp đồng xác định thời hạn, sau đó người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, công ty bạn hai hợp đồng lao động xác định thời hạn với người lao động là đúng theo quy định của pháp luật.

Luật Gia Trần Hiên - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí