Cà Thị Phương

Tư vấn về vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho người lao động

Luật sư tư vấn về cách tính Bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho người lao động. Nội dung tư vấn như sau:

Chào luật sư, e đang thắc mắc việc tính tiền bhxh rút một lần không biết luật sư có thể giúp e không. Thông tin bhxh của e như sau. Tháng 11,12 năm 2013: 2.565.500/ tháng Tháng 1-12 năm 2014: 2.570.000/ tháng Tháng 1-9 năm 2015: 2.942.000/ tháng Tháng 11,12 năm 2015: 2.942.000/ tháng Tháng 1-12 năm 2016: 3.800.000/ tháng Tháng 1-12 năm 2017: 3.800.000/ tháng Tháng 1-3 năm 2018: 3.800.000/ tháng Tháng 4 năm 2018: 4.300.000/ tháng Nếu được xin luật sư giúp e số tiền e được rút bhxh trong 1 lần trong thời gian này là bao nhiệ ạ. E cảm ơn rất nhiều!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 60 về Bảo hiểm xã hội một lần của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“ 1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây.

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Đối với trường hợp của bạn, bạn cần đáp ứng điều kiện qui định tại Điều 60 thì mới đủ điều kiện để hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần theo qui định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 19 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. 

Như vậy, trong trường hợp của bạn cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần được áp dụng và tính như sau:

Tháng 11/2013 - 12/2013: Tiền lương   2.565.000 x 2 = 5.130.000 (đồng)

Tháng 01/2014 – 12/2014: Tiền lương  2.570.000 x 12 = 30.840.000 (đồng)

Tháng 01/2015 – 09/2015: Tiền lương  2.942.000 x 9 = 26.4780.000

Tháng 11/2015- 12/2015: Tiền lương   2.942.000 x 2 = 5.884.000 (đồng)

Tháng 01/2016 -12/2016: Tiền lương   3.800.000 x 12 = 45.000.000 (đồng)

Tháng 01/2017 - 12/2017: Tiền lương    3.800.000 x 12 = 45.000.000 (đồng)

Tháng 01/2018- 03/2018:  Tiền lương   3.800.000 x 3 = 11.400.000 (đồng)

Tháng 04/2018 : Tiền lương  4.300.000 x 1 = 4.300.000 (đồng)

Tổng thời gian tham gia BHXH là 53 tháng.

Tổng số lương là: 5,130,000 + 30,840,000 + 26,478,000 + 5,884,000 + 45,000,000 + 45,000,000 + 11,400,000 + 4,300,000 = 174,000,000 (đồng)

Mức bình quân là: 174,000,000/ 53 = 3,283,000 (đồng)

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là: 4 năm 5 tháng, được làm tròn là 4,5 năm

Vậy, Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần bạn được hưởng là: (2 x 4,5 x 3,283,000) = 29,547,000 VNĐ

Tuy nhiên, bạn lưu ý số tiền BHXH xã hội một lần trên chỉ là tương đối,chưa bao gồm tiền trượt giá bảo hiểm xã hội, số tiền BHXH một lần thực nhận của bạn có thể nhiều hơn số tiền mà chúng tôi tạm tính.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí