Nguyễn Huyền

Thủ tục giảm trùng bảo hiểm xã hội

Kính gửi Luật Minh Gia! Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi về giảm trùng bảo hiểm xã hội do tham gia tại 2 đơn vị khác nhau như sau: Tôi có tham gia BHXH tại Công Ty A tại tỉnh C từ năm 2014 đến 2016, tuy nhiên đến tháng 8 năm 2016 tôi có thay đổi nơi làm việc và tham gia BHXH tại Công ty B- Hà Nội từ tháng 8/2016-8/2018.

Sau khi tôi nghỉ việc thì công ty A có chốt bảo hiểm đết hết tháng 8/2016 cho tôi do công ty này đóng theo quý. Sau khi nghỉ việc tại công ty B tôi không thể chốt bảo hiểm được vì bên Bảo hiểm báo trùng thời gian đóng là tháng 8/2016. Tôi có nhận thông tin từ BHXH nơi công ty B đóng là tôi phải làm thủ tục truy giảm trùng. Vậy với trường hợp này tôi phải trình đề nghị truy giảm ở đơn vị BHXH nào để xin truy giảm và cần những giấy tờ gì? Rất cảm ơn Luật Minh Gia đã trả lời câu hỏi của tôi. Chúc Công ty luôn Thành Công và Phát Triển! Trân trọng!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Với yêu cầu của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, vấn đề giảm trùng Bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại công văn 3663/BHXH-THU thì:

"I. Các nguyên tắc xử lý liên quan đến gộp sổ BHXH:

1. Người lao động nộp sổ BHXH cấp trùng cho đơn vị đang làm việc hoặc đơn vị tham gia BHXH sau cùng đã chốt sổ, để lập hồ sơ và chuyển cho cơ quan BHXH gộp sổ. Trường hợp đơn vị tham gia BHXH cuối cùng giải thể, hoặc NLĐ đã chốt sổ nghỉ việc và hiện tại không tham gia BHXH, thì NLĐ nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH, nơi đơn vị cuối cùng đăng ký tham gia BHXH để gộp sổ.

6. NLĐ có quá trình tham gia BHXH trùng nhau thì phải giảm quá trình trùng tương ứng, kể cả sổ có thời gian chưa hưởng chế độ mà trùng với sổ có thời gian đã hưởng trợ cấp 1 lần, trợ cấp thất nghiệp cũng phải giảm trùng đến tháng liền kề của sổ đã hưởng trước đó, khi giảm trùng thì phải thu hồi số tiền trợ cấp BHXH đã hưởng (nếu có)."

>> Tư vấn vướng mắc về giảm trùng BHXH, gọi: 1900.6169

Trong trường hợp của bạn, cả hai công ty đều đóng bảo hiểm xã hội trong tháng 8/2016 cho bạn với thời gian đóng trùng là 01 tháng. Theo quy định trên, bạn phải thực hiện giảm trùng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, thủ tục thực hiện giảm trùng.

Do bạn đã nghỉ việc tại công ty B nên bạn phải thực hiện nghĩa vụ giảm trùng tại Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mà Công ty B đóng BHXH. Thủ tục thực hiện như sau:

Căn cứ phiếu giao nhận hồ sơ 103/…../THU về thủ tục giảm trùng bảo hiểm xã hội thì bạn cần chuẩn bị các giấy tờ:

- Phiếu trình giải quyết công việc (01 bản chính/người).

- Phiếu yêu cầu (Mẫu C02-TS – 01 Bản chính/người).

- Sổ BHXH (mẫu cũ) hoặc tờ bìa sổ, các trang tờ rời sổ BHXH (01 sổ/người).

- Quyết định thu hồi tiền trợ cấp các chế độ BHXH (nếu có), (01 bản chính).

Trân trọng. 

Tư vấn miễn phí