Nguyễn Đức Minh Hiếu

Tư vấn về vấn đề chế độ làm việc của giáo viên mầm non trong 1 tuần

Yêu cầu tư vấn: tôi là giáo viên mâm non dạy lớp 4 tuôi . Một ngày tôi dạy 1 buổi 4 giờ /1ngày lớp có 33 học sinh. Nhà trường nói theo thông tư 48 tôi còn thiếu giờ làm vì theo thông tư này mỗi tuần dạy 40 giờ mới đủ nên 1 tháng tôi phải đi dạy thêm nhà trẻ và các cô nghỉ sinh là 9 buổi mới đủ. Trong khi đó tôi kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân được tính thêm 2 giờ /tuần. Vậy 1 tháng tôi phải đi làm thêm 9 buổi nhà trẻ và các cô nghỉ sinh có đúng không?


Trả lời tư vấn: Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn về công ty Luật Minh Gia. Theo thông tin bạn cung cấp chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non:
 
Thứ nhất, theo khoản 2, Điều 4, Thông tư này quy định về giờ dạy của giáo viên mầm non:
 
"2. Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 04 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần." 
 
Thứ 2, theo điểm b, khoản 1 và khoản 3, Điều 5, thông tư này quy định về chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy
 
“1. Chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên làm công tác kiêm nhiệm

b. Giáo viên kiêm nhiệm công tác trưởng ban thanh tra nhân dân được giảm 02 giờ dạy/tuần;
 
3. Quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra giờ dạy để tính số giờ dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:
 

a. Đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được tính bằng 04 giờ dạy;

b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 01 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 01 giờ dạy”.
 
Kết luận, Theo những căn cứ pháp lý trên, thì Hiệu trưởng nhà trường được quyền sắp xếp bạn dạy 4 giờ/1 ngày, kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân và sắp xếp bạn giảng dạy thêm 9 buổi/ tháng và có thể sắp xếp bạn làm thêm các công việc chuyên môn khác như giảng dạy, huy động bạn tham gia các buổi hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn chuyên môn miễn đảm bảo 40 giờ làm việc/ tuần là được, còn nếu sắp xếp bạn làm việc nhiều hơn 40 giờ/ tuần là sai so với quy định của pháp luật.

Mong bạn tham khảo và áp dụng vào trường hợp của mình.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về vấn đề chế độ làm việc của giáo viên mầm non trong 1 tuần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv. Nguyễn Tân - Công  ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay