Nguyễn Huyền

Tư vấn về trường hợp Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn về trường hợp Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung câu hỏi: Kính chào luật sư, Tôi xin hỏi đến Luật Sư nhờ Luật sư tư vấn: Tôi đã làm được 5 năm (hợp đồng không xác định thời hạn) cho vị trí này phụ trách hỗ trợ mọi hoạt động liên quan đến các hợp đồng dịch vụ cho các chi nhánh, hôm nay Sếp tôi gọi vào và nói: Từ đây về sau team không cần vị trí của tôi mà các công việc do tôi phụ trách sẽ do các chi nhánh tự phụ trách (Tôi không biết đó chỉ là lý do để tôi phải dừng công việc này lại tại team hay là lý do nào khác). Và Sếp cho tôi 2 phương án : một là tự tôi phải tìm vị trí mới trong công ty để xin thuyên chuyển, hai là nghỉ. Cho tôi hỏi Luật sư : Sếp tôi làm vậy và trao đổi vậy có đúng luật không? Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi lao động hợp pháp của mình. Xin trân trọng cảm ơn Luật sư, Thanks

   

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, về căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động,

 

Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động được quy định tại điều 38, BLLĐ 2012 như sau:

 

“1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

 

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

 

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

 

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

 

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

 

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.”

 

Sếp bạn đưa ra lý do là từ đây về sau team không cần vị trí của bạn mà các công việc do bạn phụ trách mà sẽ do các chi nhánh tự phụ trách. Lý do này không thuộc bất cứ trường hợp nào quy định tại điều 38, BLLĐ 2012. Như vậy, sếp bạn đưa ra lý do chấm dứt hợp đồng lao động không có căn cứ và cơ sở theo quy định pháp luật do đó phương án giải quyết của Sếp bạn đã vi phạm quy định về pháp luật lao động.

 

Thứ hai, Hướng giải quyết

 

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của sếp bạn đã vi phạm pháp luật lao động. Cụ thể là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Theo quy định của Bộ luật lao động 2012, bạn có thể là theo cách sau để bảo vệ quyền lợi của mình:

 

Đầu tiên, gửi đơn đến tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp để nhờ bảo vệ quyền lợi cho mình, theo quy định tại khoản 1, điều 188, BLLĐ 2012.

 

1. Công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức”.

 

Khi đó, tổ chức công đoàn với vai trò là đại diện cho người lao động trong doanh nghiệp để thương thảo, đối thoại với Công ty bạn và bảo vệ quyền lợi của bạn.

 

Tiếp theo, Nếu như sự tham gia của công đoàn không có hiệu quả thì bạn buộc phải giải quyết tranh chấp của bạn như sau: Hòa giải tại cơ quan Hòa giải viên lao động theo trình tự, thủ tục quy định tại điều 201, BLLĐ 2012. Ngoài ra, Nếu hòa giải không thành thì bạn làm đơn khởi kiện ra toà án nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp hoạt động để toà án bảo vệ quyền lợi cho bạn.

 

Trân trọng.

Phòng luật sư tư vấn lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí