Lại Thị Nhật Lệ

Tư vấn về trường hợp người cha hưởng trợ cấp một lần khi sinh con.

Trong điều kiện cả 2 vợ chồng em đều có tham gia BHXH liên tục trên 6 tháng trước khi sinh (đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH) và chỉ sinh 01 đứa con. Lao động nữ (vợ) tất nhiên sẽ được nhận đầy đủ quyền lợi thai sản như: nghỉ khám thai, nghỉ thai sản 06 tháng trước và sau sinh, trợ cấp 01 lần sinh, nghỉ dưỡng sức sau sinh,.... như luật quy định.

 

 

Vậy lao động nam (chồng) có được hưởng trợ cấp 01 lần 2 tháng lương nữa hay không? Hay điều khoản này chỉ áp dụng đối với những lao động nam có vợ không tham gia BHXH hoặc vợ không đủ điều kiện nhận trợ cấp đó thôi?

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

 

Căn cứ theo Điều 38 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

 

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

 

Và khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/ TT- BLĐTBXH
 

Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

 

"2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

 

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

 

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con”.

 

Như vậy, Lao động nữ sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc trong hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần nếu cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Luật quy định chỉ trong trường hợp sinh con mà mẹ không tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

 

Trong trường hợp của bạn, cả hai vợ chồng đều tham gia bảo hiểm từ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh và vợ bạn đã hưởng đầy đủ các chế độ thai sản bao gồm cả trợ cấp một khi sinh con nên bạn sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi sinh con. Bạn chỉ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng hai lần mức lương cơ sở trong trường hợp vợ bạn không tham gia bảo hiểm xã hội. 

 

Tuy nhiên, khi vợ bạn sinh con bạn sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34 bộ luật lao động năm 2012.

 

“2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 

a) 05 ngày làm việc;

 

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

 

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

 

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về trường hợp người cha hưởng trợ cấp một lần khi sinh con.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv: Vũ Nga _ Luật Minh Gia.

Gọi ngay