Mạc Thu Trang

Tư vấn về trường hợp kí hợp đồng lao động với người cao tuổi

Thưa công ty luật Minh Gia cho tôi hỏi việc như sau: Công ty nhà nước có quyền ký hợp đồng 3 tháng với người cao tuổi chưa từng làm trong cơ quan nhà nước chỉ làm ở công ty tư nhân có được không.


Trả lời tư vấn:  Cảm ơn bạn đã  gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, luật không quy định về việc công ty Nhà nước có quyền kí hợp đồng với người cao tuổi  làm trong cơ quan nhà nước hay làm ở công ty tư nhân.

Thứ hai, theo Điều 167 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.”

Như vậy, công ty nhà nước có quyền kí hợp đồng với người cao tuổi từng làm ở công ty tư nhân với điều kiện người lao động có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ bản khám chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; và người sử dụng lao động không yêu cầu người cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người lao động cao tuổi.

Về thời gian kí hợp đồng lao động với người cao tuổi, thì phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên. Tuy nhiên, phía công ty nhà nước cần lưu ý về chế độ đãi ngộ (thời gian làm việc, tiền lương) đối với người cao tuổi để phù hợp với quy định của pháp luật về lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về trường hợp kí hợp đồng lao động với người cao tuổi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn