Vũ Thanh Thủy

Tư vấn về trường hợp hết thời hiệu thi hành bản án dân sự

Gửi Quý công ty! Tôi xin được quý. Công ty tư vấn giúp chuyện như sau: Bản án tranh chấp quyền sử dụng đất tuyên: hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa tôi (A) và B.

Tôi có trách nhiệm phải trả cho bên B số tiền là 100 triệu đồng. Tuyên hủy Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho bên B, tôi được phép liên hệ với cơ quan chức năng để lập thủ tục cấp lại GCN.Nay án đã hết hiệu lực thi hành nhưng bên B không có văn bản đề nghị thi hành án, vậy tôi phải làm sau để được cấp GCN phần đất trên.Ngoài ra có thể tư vấn thêm cho tôi, nếu án chưa hết hiệu lực thi hành thì tôi có được cấp GCN trước khi trả 100 triệu cho bên B không? Nếu được thì căn cứ điều khoản nào?Cám ơn Quý Công ty đã giúp đỡ.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với tình huống của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, Theo như bạn trình bày thì Tòa án đã tuyên bố  hủy bỏ hợp đồng mà hai bên đã giao kết và theo đó các bên phải trao trả cho nhau những gì đã nhận tức là A nhận lại đất và B sẽ nhận lại số tiền 100 triệu.

Nếu theo bản án đã xác định ông A là người có quyền sử dụng đất đó, thì tại thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật, ông A đã có đủ cở xác lập quyền chủ sử dụng đối với thửa đất đó tức là có thể tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, hết thời hiệu thi hành bản án:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 30 Luật thi hành án hợp nhất năm 2014 quy  định:

Điều 30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Trong trường hợp này, bên B không đòi lại số tiền 100 triệu trên bằng việc yêu cầu thi hành án thì khi hết thời hiệu yêu cầu thi hành án thì bên B không có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án can thiệp, tuy nhiên việc từ bỏ quyền yêu cầu cơ quan nhà nước đòi lại số tiền trên (không có đơn yêu cầu THA), không làm mất đi quyền của chủ sử dụng đối với thửa đất trên của ông A, do đó ông A vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Đào Thị Trà - Luật Minh Gia

Gọi ngay