Tuấn Luật sư

Tư vấn về trợ cấp thôi việc, bảo hiểm thất nghiệp và BHXH một lần

Tôi công tác ở một cơ quan cấp quận thời gian vào từ tháng 12/2008. Sau 3 tháng thử việc tôi chính thức vào ký hợp đồng từ tháng 3 năm 2009 với hệ số lương 2,34; bắt đầu đóng bảo hiểm từ thời điểm này.

 

Đến nay do điều kiện tôi xin nghỉ công tác từ tháng 6/2015. Vậy tôi muốn hỏi tôi sẽ được nhận được những khoản trợ cấp nào? Tôi hỏi kế toán cơ quan thì được trả lời cơ quan không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho tôi? Trường hợp này tôi nên giải quyết thế nào. Còn về bảo hiểm xã hội nếu tôi không tiếp tục đóng mà muốn nhận 1 lần thì thủ tục như thế nào?
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Do chị không trình bày rõ là chị làm việc trong cơ quan nào nên chúng tôi không thể tư vấn cho chị về thời gian thử việc theo quy định của pháp luật.

Về trợ cấp thôi việc

Theo quy định tại điều 48 Bộ luật lao động 2012 về trợ cấp thôi việc:

"1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc".


Do việc chấm dứt hợp đồng lao động của chị và cơ quan là thỏa thuận chấm dứt giữa 2 bên theo quy định tại khoản 1, điều 36 Luật Lao động 2012 nên chị sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Mỗi năm làm việc được nhận nửa tháng tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề khi thôi việc.

Về bảo hiểm thất nghiệp

Tuy chị không trình bay là chị ký hợp đồng lao động loại nào nhưng với thời gian làm việc từ tháng 3/2009 đến 6/2015 thì có thể chị đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và chị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp điều 43 Luật việc làm:

"Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp".


Do bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc phải đóng từ thời điểm 1/1/2009 nên việc công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho chị là trái quy định pháp luật. Vì vậy, chị có thể khiếu nại đến:

- Ban Giám đốc công ty 

- Hoặc Phòng Lao động Thương binh xã hội về vấn đề không đóng bảo hiểm thất nghiệp này nếu như ban giám đốc công ty  không giải quyết.

Về chế độ bảo hiểm thất nghiệp chị có thể tham khảo thêm trong bài viết "Điều kiện và chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc".

Về bảo hiểm xã hội một lần

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2012:

"Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư"
.

Do đó, chị sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp được quy định ở trên. 

Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần chị có thể tham khảo trong bài viết sau "Quy định của pháp luật về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần".

Về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần chị có thể tham khảo trong bài viết sau "Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần".

Trân trọng!
Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí