Tuấn Luật sư

Tư vấn về thời hạn nâng lương thường xuyên đối với viên chức, người lao động

Trước hết tôi cảm ơn CÔNG TY LUẬT TNHH MINH GIA chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Xin cho tôi hỏi như sau: Tôi công tác tại Công ty trách nhiệm hứu hạn một thành viên nhà nước sở hưu 100% vốn. tôi có quyết nâng lương thời gian gần nhất 15/9/2009 Đến tháng 4/2014 công ty mới xét lên lương (cho toàn công ty) thời gian áp dụng tính từ ngày ra quyết định (Cả công ty đều hoàn thành nhiệm vụ và có một số trường hợp có khen thưởng của các cấp có thể xem xét nâng lương trước thời hạn theo quy định.


Như vậy quyết định dó đúng sai (thỏa ước tập thể không có điều khoản riêng) các nội dung liên quan đều thực hiện theo Luật và các thông tư hiện hành) hiện nay nên xử lý thế nào và có được hồi tố thời gian lên lương thường niên theo quy định pháp luật Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Điểm a, khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2010/TT - BNV quy định thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên như sau:

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;

- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Tiêu chuẩn nâng lương thường xuyên đối với viên chức và người lao động phải đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Do bạn không nói rõ chức danh cụ thể là gì, do vậy bạn có thể căn cứ vào quy định trên để áp dụng vào thời hạn nâng lương của bạn.

Trường hợp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn để được nâng lương thường xuyên theo quy định mà công ty không nâng lương cho bạn thì bạn có quyền kiến nghị tới giám đốc công ty.

Theo quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT – BNV, được truy lĩnh tiền lương, truy nộp bảo hiểm xã hội (bao gồm cả phần bảo hiểm xã hội do cơ quan, đơn vị đóng) theo các bậc lương đã được tính lại.

Trân trọng!
Cv. Nguyễn My – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí