Tuấn Luật sư

Tư vấn về thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh

Thưa luật sư Tôi có ký kết hợp đồng với một công ty giao nhận hàng hóa với điều khoản như sau: Trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng và 24 tháng kể từ sau khi chấm dứt hợp đồng.


Tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng hay bí mật kinh doanh của công ty cho một tổ chức khác và không được phép tham gia một tổ chức có hoạt động kinh doanh tương tự. Vậy điều khoản này có hợp lý không? Tôi làm được nửa tháng nhưng cảm thấy không phù hợp với công ty nên xin nghỉ và được phê duyệt. Nếu tôi muốn làm dịch vụ kinh doanh tương tự có được hay không? Mong luật sư giải đáp giúp.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 23 Bộ luật lao động 2012 quy định: “Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.”

Căn cứ quy định trên đây, khi bạn làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh thì công ty bạn làm có quyền thỏa thuận bằng văn bản với bạn về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh đó.

Có thể thấy, trong điều khoản mà bạn đã ký với công ty thì thời hạn bảo hộ là: “Trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng và 24 tháng kể từ sau khi chấm dứt hợp đồng”, còn nội dung bảo hộ là: “ bạn không được phép tiết lộ thông tin khách hàng hay bí mật kinh doanh của công ty cho một tổ chức khác". Vì vậy, điều khoản mà bạn ký với công ty là hợp lý, không trái pháp luật; bạn có nghĩa vụ phải thực hiện điều khoản đó. Tuy nhiên, còn về nội dung trong điều khoản này là: " không được phép tham gia một tổ chức có hoạt động kinh daonh tương tự" là hoàn toàn không phù hợp. Bởi vì, khi đã chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên đã chấm dứt hết quyền và nghĩa vụ với nhau, nên người sử dụng lao động không có quyền yêu cầu người lao động không được phép làm việc tại công ty khác.

Bạn đã xin nghỉ và được phê duyệt, vì điều khoản mà bạn đã ký với công ty, cho nên bạn được phép tham gia một tổ chức có hoạt động kinh doanh tương tự nhưng bạn vẫn phải tuân thủ thời hạn bảo hộ mà hai bên thỏa thuận là trong khoảng thời gian 24 tháng kể từ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động bạn không được phép tiết lộ thông tin khách hàng hay bí mật công ty cho tổ chức khác.

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay