Tuấn Luật sư

Tư vấn về tăng tiền lương cho cán bộ công chức có hệ số 2,34 trở xuống

Hỏi: Theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP v/v tăng tiền lương cho cán bộ, cc.. có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Hiện tại em đang làm việc Hợp đồng, được đóng bảo hiểm theo quy định hiện hành của nhà nước, và đang hưởng mức lương 2,34, em có được hưởng chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP không ạ? Quy định trường hợp của em thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp, việc tăng lương đối với đối tượng là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị được quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng tăng lương đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống:

đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

e) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;

Tại nghị định 68/2000/NĐ-CP có quy định về người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội như sau:

Điều 1. Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp :

1.Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

2.Lái xe;

3.Bảo vệ;

4.Vệ sinh;

5.Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

6.Công việc khác.

Vì bạn không nói rõ hiện tại công việc theo hợp đồng của mình là gì nên bạn có thể tham khảo tại quy định để áp dụng vào trường hợp của mình.

Về mức hưởng và cách thức hưởng tăng lương đối với người lao động hợp đồng tỏng cơ quan nhà nước, chúng tôi đã có một bài viết chi tiết và đầy đủ, bạn có thể tham khảo tại bài viết sau đây:

>> Các trường hợp được tăng lương quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Trân trọng!

Luật gia Đào Quang Vinh - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí