Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về phụ cấp kiêm nhiệm với cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Luật sư tư vấn về trường hợp cán bộ không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm hai chức vụ về vấn đề phụ cấp kiêm nhiệm. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Chào anh/chị, tôi có một số vấn đề thắc mắc trong việc xếp lương hưởng phụ cấp kiêm nhiệm cấp xã đối với người hoạt động không chuyên trách. Hiện tại tôi đang là phó bí thư đoàn xã nhưng hôm nay tôi được Uỷ ban nhân dân xã cử kiêm nhiệm cán bộ làm công tác giảm nghèo xã, cả 2 chức danh trên đều là cán bộ không chuyên trách. Vậy cho tôi hỏi tối có được hưởng phụ cấp 100% cho cả 2 chức danh trên không? Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Khoản 5 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định:

“1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

a) Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

b) Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

c) Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

2. Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

a) Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định này;

b) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

...”

Theo quy định trên, mức phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ không chuyên trách cấp xã khi đảm nhiệm 2 chức danh cùng lúc sẽ được thực hiện theo quyết định của từng địa phương phụ thuộc vào đặc thù, yêu cầu của địa phương về quản lý, nguồn ngân sách địa phương chi cho vấn đề tiền lương,.... Hiện tại, bạn đang là phó bí thư đoàn xã và được cử kiêm nhiệm cán bộ làm công tác giảm nghèo xã, cả 2 chức danh đều là cán bộ không chuyên trách xã, do đó, mức phụ cấp kiêm nhiệm của bạn sẽ được xác định và chi trả theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi bạn đang công tác ban hành về vấn đề này.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động – Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn