Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách tại xã loại 2.

Luật sư tư vấn về sốlượng và chế độ phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách tại xã loại 2. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung tư vấn: Tôi có chút thắc mắc Kính gửi công ty luật Minh Gia. Được biết công ty thường xuyên giải đáp những thắc mắc về chế độ, quyền lợi với người lao đông. Công ty có thể giúp tôi trả lời câu hỏi này được không ạ.

Tôi hiện đang làm chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã. Tôi biết gần đây chính phủ mới ban hành nghị định số 34/2019 có hiệu lực ngày 25/6/2019 về chế độ với cán bộ công chức và không chuyên trách cấp xã. Tôi xin hỏi theo điều 13, số lượng người hoạt động không chuyên trách. Xã tôi là xã loại 2 theo điều này là tối đa chỉ được 12 người hoạt động không chuyên trách. Vậy tôi có bị giảm trong số lượng này không. Và theo điều 14, Phụ cấp và khoán kinh phí với người hoạt động không chuyên trách với Xã loại 2 khoán phụ cấp 13.7 mức lương cơ sở/năm. Vậy chúng tôi có được hưởng các phụ cấp đặc thù, thâm niên như trước đây không. Kính mong công ty giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Khoản 5 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định:

1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

a) Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

b) Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

c) Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

2. Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

a) Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định này;

b) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

c) Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.”

Xã bạn là xã loại 2, theo khoản 4 Nghị định này, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã loại 2 tối đa là 12 người. Tuy nhiên, việc quyết định số lượng, chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là do từng địa phương quy định có thể bằng hoặc thấp hơn số lượng quy định, do đó, nếu xã bạn đang dôi dư người hoạt động không chuyên trách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan tại địa phương sẽ thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ này hoặc thực hiện cho thôi vệc đối với những trường hợp dôi dư.

Ngoài ra, phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã loại 2 được xác định dựa trên mức khoán phụ cấp 13.7 lần mức lương cơ sở và đặc thù của từng địa phương về yêu cầu quản lý, nguồn kinh phí của địa phương,... Do đó, việc hưởng các chế độ phụ cấp thâm niên, đặc thù đối với những người hoạt động không chuyên trách như bạn sẽ dựa theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi bạn đang công tác.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí