Luật gia Nguyễn Nhung

Tư vấn về người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Em kí hợp đồng với công ty có xác định thời hạn là 10 năm. Nay em muốn nghỉ với lý do không trả lương đúng thời hạn nên phải báo trước 3 ngày. Vậy em có thể báo cho ai (Bộ phận tổ chức - hành chính hay Giám đốc công ty) và có thể báo bằng hình thức như thế nào (nộp đơn thôi việc với lí do trên cho phòng tổ chức hành chính).

 

Nếu sau 3 ngày họ sẽ không thanh lý hợp đồng cho em bao gồm lương + bảo hiểm xã hội + Bản gốc bằng đại hoc+ tiền trách nhiệm em phải đóng hàng tháng (trích 10% từ lương) thì em phải đi đâu, làm gì để có thể đòi được những khoản trên. Xin tư vấn giúp em.
 

Tư vấn về người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, bạn muốn làm đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động theo Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, thời gian 3 ngày được tính từ khi bên bộ phận có thẩm quyền về nhân sự nhận được đơn xin nghỉ việc của bạn đối với trường hợp không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Cụ thể, bạn có thể nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động với lý do trên gửi lên ban giám đốc hay bộ phận có thẩm quyền chuyên trách giải quyết nhân sự của Công ty để được giải quyết đơn xin nghỉ việc.

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:
a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

Thứ hai, hết thời gian báo trước này mà Công ty vẫn không đồng ý cho bạn nghỉ việc thì bạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Vì bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định không vi phạm thời hạn báo trước đối với người sử dụng lao động thì Công ty phải giải quyết đơn xin nghỉ việc của bạn, nếu Công ty không giải quyết bạn có thể yêu cầu người sử dụng lao động giải trình lý do, nếu người sử dụng lao động không có lý do chính đáng cho việc không giải quyết này thì bạn có thể tiến hành kiện Công ty ra Tòa án nhân dân mà không phải bắt buộc qua thủ tục hòa giải.

Tranh chấp giữa bạn và Công ty là tranh chấp lao động cá nhân. Căn cứ tại Khoản 1 Điều 201 Bộ Luật lao động quy định các trường hợp không phải bắt buộc  qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;
đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

 

Trân trọng!.
Luật gia: Ngọc Hà – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí