Trần Tuấn Hùng

Tư vấn về nghỉ hưu của công chức ?

Nội dung tư vấn: Chào luật sư, cho tôi hỏi chồng tôi năm nay 51 tuổi đóng bảo hiểm được 28 năm là cán bộ nhà nước. Vậy cho tôi hỏi nếu bây giờ nghỉ hưu thì nhận được khỏang bao nhiêu tiền. (mức lượng hiện nay của chồng tôi là 4.06 vượt khung 15% thâm niên 28%) chồng tôi là bộ đội chuyển ngành vậy có được tính bảo hiểm xã hội trong những năm bộ đội không? Quy định thế nào mong được tư vấn, tôi xin cảm ơn!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:


Thứ nhất, chồng bạn năm nay 51 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội khoảng 28 năm chưa đủ điều kiện về hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006 về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu
 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Như vậy, nếu bây giờ chồng bạn muốn nghỉ hưu thì có thể viết đơn xin nghỉ việc và bảo hưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

 Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng

Thủ tục giải quyết: Công chức phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho công chức thôi việc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc bằng văn bản; nếu không đồng ý cho công chức thôi việc thì trả lời công chức bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trợ cấp thôi việc: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng..

Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc

Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp phục viên, bao gồm:Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

Trợ cấp thất nghiệp: Điều kiện, thủ tục và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp chúng tôi đã có 1 bài viết cụ thể bạn có thể tham khảo để tính hưởng chế độ của mình: Tính mức trợ cấp thất nghiệp

Bạn có thể tham khảo cách tính trên để tính cụ thể khoản trợ cấp hưởng bạn nhận được sau khi xin thôi việc.

Bảo lưu thời gian đóng BHXH hưởng lương hưu: Chúng tôi đã có 1 bài viết cụ thể về vấn đề này bạn có thể tham khảo : Tư vấn bảo lưu thời gian đóng BHXH

Mức hưởng lương hưu hằng tháng sẽ áp dụng khoản 2 Điều 56 quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.
 
Cụ thể:

20 năm đầu đóng BHXH: 45% mức lương bình quân tháng

8 năm sau đóng BHXH : 2% x 8 = 16 % mức lương bình quân tháng

Vậy trường hợp của chồng bạn khi về hưu tuổi 60 sẽ được hưởng trợ cấp  61% mức lương bình quân tháng

Thứ hai, trường hợp chồng bạn bộ đội chuyển ngành thì vẫn được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cộng dồn vào thời gian công tác ngoài quy định Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội.

Trân trọng!
Luật gia: P.T.Nguyệt - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí