Triệu Lan Thảo

Tư vấn về mức lương hưu và trợ cấp đối với đối tượng về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014

Chào luật sư, tôi năm nay 50t (1964) là giáo viên mầm non phụ cấp khu vục là 0.1 đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 11/1988 (26 năm 8 tháng) Tôi tính đến tháng 8/2016 tôi xin nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ của nghị định 108 có được không? Nếu được thì lương hưu háng tháng sẽ như thế nào? có được hưởng trợ cấp gì thêm không và mực độ trợ cấp thì như thế nào. xin các luật gia cho tôi biết. tôi xin chân thành cảm ơn

 

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn trường hợp của bác như sau:

 

Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ – CP về tinh giản biên chế có quy định về chính sách về hưu trước tuổi như sau:

“2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội”

Căn cứ vào Khoản 2 nêu trên, bác có đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, để được hưởng chính sách này, trước hết cần có quyết định của cơ quan nơi bác làm việc, nếu bác không thuộc một trong những đối tượng tinh giản biên chế của cơ quan thì bác cũng không thể về hưu theo chế độ này.

Nếu đảm bảo các điều kiện nêu trên, bác được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo nghị định 108 này, thì mức lương hưu và trợ cấp hàng tháng được xác định như sau:

Tại Khoản 1 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014, điều luật này quy định như sau: “1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.”
 
Thứ nhất, bác sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp này bác sẽ không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu, do đó lương hưu của bác sẽ được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 nêu trên. Cụ thể là các khoản sau:

- 15 năm đầu đóng BHXH sẽ được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật BHXH.

- 12 năm tiếp theo, cứ mỗi năm thì được tính thêm 3%, tối đa bằng 75%.

Theo đó, tổng cộng mức lương hưu mà bác được hưởng 81% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 Luật BHXH.

Thứ hai, bác được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội. Do đó, mức trợ cấp cụ thể của bác trong trường hợp này sẽ là 12 tháng tiền lương, nếu tính đến tháng 8/2016 bác 51 tuổi.

 

Trân trọng!
C.V. Lương Sen. Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí