Nguyễn Đức Minh Hiếu

Tư vấn về mức lương hưu theo chế độ người làm việc trong môi trường độc hại

Bố tôi sinh 10/11/1965. Ông làm công nhân nhà máy xi măng và đóng bảo hiểm xã hội đến hết tháng 4/2015 là 29 năm. Bố tôi nghỉ hưu theo chế độ người làm trong môi trường độc hại. Vậy lương hưu của ông được tính như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.


Trả lời tư vấn:  Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:
 
Căn cứ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP như sau:
 
Điều 28. Mức lương hưu hằng tháng theo Điều 52 và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 31 Nghị định này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 27 Nghị định này, mức lương hưu hằng tháng được tính theo quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 Nghị định này thì mức lương hưu giảm đi 1%.
...”

Như vậy, tiền lương của bác sẽ được tính như sau:

45% x lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội +2% x(29-15) x lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội = 73% x lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.
 
Trân Trọng! 
Cv. Nguyễn Trọng Tân - Công ty Luật Minh Gia
 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí