Tuấn Luật sư

Tư vấn về mức hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến khám chữa bệnh ban đầu

Thưa luật su tôi đăng ký bảo hiểm KCN BĐ Bệnh viên Vạn Phúc tại Bình Dương. Nhưng bênh viện này không đủ khả năng phẫu thuật, tôi muốn ra bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội để phẫu thuật thì được hưởng bao nhiêu % bảo hiểm ạ, và có phải xin giấy tờ gì không? Thủ tục thế nào mong được tư vấn, tôi xin cảm ơn.


Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:
 
Mức hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến điều trị:

Điều 27 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bồ sung năm 2014 quy định, trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.
 
Khi chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế có hồ sơ chuyển viện của cơ sở  khám chữa bệnh thì vấn được thanh toán mức chi phí khám chữa bệnh như đối với trường hợp điều trị tại nơi khám chữa bệnh ban đầu.
 
Trường hợp chuyển tuyến điều trị theo đúng quy định, Điều 22 Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng như sau:
 
a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng là Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ người có công với cách mạng; Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.
 
b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;
của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;
 
d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
 
đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Thủ tục khám chữa bệnh trong trường hợp này như sau:

Khi đến khám bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình cùng với giấy tờ nhân thân của người đó, hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám chữa bệnh.

Trân trọng!
Cv. Nguyễn My – Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí