Nguyễn Văn Cảnh

Tư vấn về hưởng phụ cấp thu hút và trợ cấp lần đầu

Trường hợp 1: Đầu năm 2010 đem quyết định tuyển dụng và phân công công tác đến nhận công tác (dạy học) tại xã đặc biệt khó khăn. Giữa năm 2010 nhập hộ khẩu tại xã này. Đầu năm 2015 dừng hưởng thu hút vì tròn 05 năm.

1. Có tiếp tục được hưởng chế độ theo Nghị định 19 không? (xã này vẫn là xã đặc biệt khó khăn).

2. Đã được hưởng 4 triệu trợ cấp lần đầu theo NĐ 61. Nếu chưa được hưởng thì có được hưởng không (để người khác tham khảo)?

3. Có được hưởng 12 tháng lương tối thiểu trợ cấp chuyển gia đình theo không?

Trường hợp 2: Tháng 11 năm 2012 nhập khẩu về xã đặc biệt khó khăn, tháng 9 năm 2014 chuyển về công tác tại xã đã nhập khẩu (đến nay xã này vẫn là xã ĐBKK) thì có được hưởng 10 tháng lương tối thiểu trợ cấp lần đầu và 12 tháng lương tối thiểu trợ cấp chuyển gia đình theo không?

Trả lời tư vấn: Luật Minh Gia cảm ơn câu hỏi và đề nghị tư vấn của bạn. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vân như sau:

*Đối với trường hợp 1:

1. Có tiếp tục được hưởng chế độ theo Nghị định 19 không? (xã này vẫn là xã đặc biệt khó khăn)

Căn cứ theo khoản 3 điều 8 Văn bản hợp nhất Nghị định Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định:

 Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định số 116/2010/NĐ-CP)

Như vậy, theo quy định này, bạn vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định số 116/2010/NĐ-CP)

2. Đã được hưởng 4 triệu trợ cấp lần đầu theo NĐ 61. Nếu chưa được hưởng thì có được hưởng không (để người khác tham khảo)?

Căn cứ theo điều 10 văn bản hợp nhất này quy định:

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển. Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

 2. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo quy định này thì đối tượng được luân chuyển đến công tác ở vùng  có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng một lần mức trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

3. Có được hưởng 12 tháng lương tối thiểu trợ cấp chuyển gia đình theo không?

Do bạn nhận công tác từ năm 2010 và đến giữa năm 2010 gia đình mới chuyển đến xã và nhập khẩu tại đây nên căn cứ theo khoản 3 điều 9 Văn bản hợp nhất này thì :
Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

*Đối với trường hợp 2:

1. Có được hưởng trợ cấp lần đầu hay không?

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đươc luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng 10 tháng lương tối thiểu. Do đó người này vẫn được hưởng trợ cấp lần đầu theo điều 10 Văn bản hợp nhất:

1.Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

2. Có được hưởng 12 tháng lương tối thiểu trợ cấp chuyển gia đình theo không?

Gia đình đã nhập hộ khẩu tại xã trước ngày được luân chuyển công tác nên sẽ không thuộc diện gia đình chuyển theo, do đó đối với trường hợp này sẽ không được nhận trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về hưởng phụ cấp thu hút và trợ cấp lần đầu . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Lương Duyên – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí