Nguyễn Thị Biển

Tư vấn về hợp đồng thử việc 3 tháng

Xin chào quý luật sư, Vui lòng tư vấn giúp tôi về trường hợp hợp đồng thử việc như sau: Công ty tôi muốn ký hợp đồng thử việc với người lao động ở vị trí nhân viên văn phòng, thời gian thử việc là 3 tháng

Nội dung tư vấn: Theo tìm hiểu của tôi, dựa vào luật Lao động, thời hạn thử việc không quá 60 ngày đối với cv cần trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Công ty tôi đề xuất là ký hợp đồng thử việc 60 ngày đối với người lao động này, trả lương thử việc bằng 85% lương chính thức. 30 ngày còn lại, công ty sẽ ký hợp đồng dạng cộng tác viên, có thời hạn 2 tuần, nội dung công việc là hỗ trợ công ty, với mức lương trong hợp đồng này bằng 85% lương chính thức. Sau khi nhân viên đã làm đủ 3 tháng (2 tháng thử việc và 1 tháng hợp đồng cộng tác viên, công ty tôi sẽ ký hợp đồng lao động.

 Mong quý luật sư tư vấn giúp tôi cách làm này có vi phạm luật không ạ?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn  đến công ty, với trường hợp của bạn chúng tôi có quan điểm tư vấn như sau:

Thứ nhất, căn cứ vào quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 việc công ty bạn ký hợp đồng thử việc với người động ở vị trí nhân viên văn phòng trong 2 tháng thử việc đầu tiên với mức lương bằng 85% lương chính thức là đúng theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, với việc trong 30 ngày còn lại công ty ký hợp đồng dạng cộng tác viên, trong thời hạn 2 tuần thì do thông tin bạn cung cấp về nộp dung hợp đồng dạng cộng tác viên chưa rõ ràng, chưa chỉ rõ công việc hỗ trợ công ty là công việc gì, thời gian làm như thế nào,… nên với trường hợp này chúng tôi chia thành 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: nếu nội dung của hợp đồng ký dưới dạng công tác viên giống với nội dung của hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Trong những ngành nghề đặc thù theo quy định tại điều 23 Bộ luật Lao động 2012 thì giữa người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận thêm hoặc giảm một số nội dung trong hợp đồng để phù hợp với ngành nghề, công việc đó.

Tức là sau khi hết 2 tháng thử việc, tuy với vị trí là cộng tác viên nhưng  những công việc hỗ trợ công ty mà người lao động thực hiện cũng giống như những công việc trong hợp đồng lao động , mức lương theo quy định ,..thì việc công ty ký hợp đồng thử việc này đúng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 2: nếu nội dung của hợp đồng ký dạng cộng tác viên không giống với nội dung hợp đồng lao động về các điều khoản như thời hạn lao động, mức lương, khoản trợ cấp,…thì đây không phải là một hợp đồng lao động. Sau 2 tháng thử việc thì công ty phải giao kết hợp đồng với người lao động nhưng  công ty ký hợp đồng dạng cộng tác viên mà với mức lương không phù hợp (85% mức lương chính thức), thời gian làm việc không chính thức( ký hợp đồng trong 2 tuần),…thì công ty bạn ký hợp đồng thử việc đó sẽ vi phạm quy định của pháp luật.

Trân trọng!

CV Hà Tuyền - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay