1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Lao động
 • tư vấn về đóng BHXH tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng BHXH

  • 12/01/2016
  • Nguyễn Thị Điển
  • Năm 2009 tôi đi làm tại cơ quan của Nhà nước và có tham gia đóng BHXH tại Tp.H. Tháng 9/2011 tôi lấy chồng xin nghỉ làm tại cơ quan nhà nước ở Tp.H và chuyển ra QT để sinh sống

   
  Câu hỏi tư vấn:  Năm 2009 tôi đi làm tại cơ quan của Nhà nước và có tham gia đóng BHXH tại Tp.H. Tháng 9/2011 tôi lấy chồng xin nghỉ làm tại cơ quan nhà nước ở Tp.H và chuyển ra QT để sinh sống.Từ Tháng 12/2011 đến nay, do chưa xin được việc làm nên tôi tham gia đóng BHXH tại một Doanh nghiệp tư nhân. Mức đóng hiện tại đến tháng 12/2015 là 1.530.000 đồng/tháng (tôi không làm việc ở doanh nghiệp này nhưng hàng tháng đến nộp tiền BHXH nhờ doanh nghiệp đóng).
  Cho tôi hỏi:
  1. Nếu tôi nghỉ tham gia đóng BHXH ở doanh nghiệp này mà tham gia đóng BHXH tự nguyện theo Quý đến khi xin được việc làm thì cách tính BHXH sẽ được tính như thế nào?

  2. Nếu nghỉ đóng BHXH ở doanh nghiệp này và chờ đến khi xin được việc làm mới tham gia đóng BHXH lại thì lúc ấy BHXH sẽ được tính như thế nào?
   
  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Gia của chúng tôi. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Thứ nhất, Đối với mức đóng khi tham gia  BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

  hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.”

  Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

  a) Hằng tháng;

  b) 03 tháng một lần;

  c) 06 tháng một lần;

  d) 12 tháng một lần;

  đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng.

  Đối với BHXH tự nguyện, Nhà nước khuyến khích công dân tham gia BHXH tự nguyện, bạn có thể cọn hình thức đóng theo quý và mức đóng sẽ lấy mức đóng hàng thắng làm chuẩ tức là: 3 x 22% mức thu nhập hằng tháng do NLĐ lựa chọn.

  Thứ hai, Trường hợp bạn nghỉ đóng BHXH bắt buộc và cũng không tham gia BHXH tự nguyện thì theo quy định tại Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

  Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

  Như vậy trường hợp của bạn nếu chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu và cũng không thuộc các trường hợp được hưởng bảo hiễm xã hội một lần theo Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì bạn sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: tư vấn về đóng BHXH tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng BHXH. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  Phương Lan – công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật