Tuấn Luật sư

Tư vấn về đối tượng hưởng lương tăng thêm theo NĐ 17/2015/NĐ-CP

Thưa Luật sư! Tôi đã đọc Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ. Tại điều 1 có viết: Nghị định này quy đinh tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, người lao động (kể cả tập sự, thử việc). Nhưng tại điều 2: Đối tượng áp dụng thì có nêu đầy đủ các đối tượng được hưởng. Nhưng cơ quan tôi có đối tượng là "hợp đồng lao động có xác định thời hạn" tức là hợp đồng từng năm từ 01/01 đến 31/12 hàng năm.

Vậy Luật sư cho tôi hỏi đối tượng hợp đồng này có được áp dụng ghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ.

Rất mong được Luật sư tư vấn để tôi thực hiện thanh toán tiền lương cho các đối tượng lao động này được đầy đủ và chính xác.

Cảm ơn rất nhiều!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định:

“1. Nghị định này quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) có hệ số lương từ 2,34 (sau đây gọi chung là người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống).”….

Tiếp đó, Điều 2 quy định về đối tượng cụ thể được áp dụng nghị định này, trong đó có trường hợp:

… “đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;”….

Dẫn chiếu đến quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ thì  trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội những công việc sau sẽ được sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động:

“1.Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tôvà các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sựnghiệp;

2.Lái xe;

3.Bảo vệ;

4.Vệ sinh;

5.Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơquan, đơn vị sự nghiệp;

6.Công việc khác.” (Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP).

Đối chiếu với trường hợp của anh. Người lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động có xác định thời hạn ở cơ quan anh chịu sự điều chỉnh của nghị định 17/2015/NĐ-CP khi đáp ứng hai điều kiện sau:

Thứ nhất, cơ quan anh phải là cơ cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ hai, phải xác định đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn đó có làm công việc thuộc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP nêu trên.

Trân trọng!

Luật gia: Trần Thị Thương - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí