Tuấn Luật sư

Tư vấn về đối tượng được bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

Chào luật sư, Tôi là giáo viên một trường THCS; tháng 2 năm 2011 tôi được chuyển công chức về công tác tại phòng giáo dục và đào tạo. Đến nay tôi chưa được hưởng chế độ bảo lưu ưu đãi theo quyết định số 42 của TTCP. Vậy xin hỏi tôi có được hưởng chế độ bảo lưu nữa không và thủ tục cần làm những gì? Xin cảm ơn!


Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Điều 1 Quyết định 42/2011/QĐ-TTg quy định đối tượng áp dụng  bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối bao gồm: nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển (sau đây gọi chung là điều động) có hiệu lực trong thời gian từ ngày 01 tháng 9 năm 2010 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015 về công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo; các Sở Giáo dục và Đào tạo mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động.

Theo đó, trường hợp của bạn được điều động công tác về làm việc tại Phòng giáo dục và đạo tạo từ tháng 2 năm 2011, nếu không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phj cấp chức vụ lãnh đạo thì sẽ được bảo lưu phụ cấp ưu đãi đang được hưởng trước khi được điều động về công tác tại Phòng giáo dục và đào tạo.

Thời gian được bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo theo quy định trên tối đa là 36 tháng, tức là bạn sẽ được hưởng bảo lưu phụ cấp ưu đãi đến hết tháng 2 năm 2014.

Trường hợp bạn chưa được giải quyết cho hưởng thời gian bảo lưu phụ cấp ưu đãi thì có thể gửi đơn yêu cầu trực tiếp tới thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi bạn đang công tác để được giải quyết quyền lợi.

Trân trọng!
Cv. Nguyễn Mỵ - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí